Sykelønnstesten

Ta sykelønnstesten

Årslønn i dag
Sykepenger fra NAV

Som selvstendig næringsdrivende har du rett til sykepenger fra NAV, fra den 17. sykedagen, dersom du blir sykemeldt. Men du har bare krav på maksimalt 75% av 6G. 1G (grunnbeløpet) er 96.883 kroner pr. 1.5.2018. Det vil si at du maksimalt får sykepenger basert på en årlig inntekt på 435.974 kroner – selv om årsinntekten din skulle være høyere.

Dersom du ser at beløpet du får fra NAV er lavere enn det du trenger, bør du vurdere å kjøpe en forsikring som dekker differansen. Men vær oppmerksom på at du uansett vil være uten inntekt de 16 første dagene du er sykemeldt.

Sykeavbrudd- og sykelønnsforsikring

Som selvstendig næringsdrivende er i en sårbar situasjon dersom du skulle bli sykemeldt. Bedriftens faste kostnader fortsetter å løpe, selv om inntektene skulle utebli for en stund. En sykeavbruddsforsikring dekker bedriftens løpende driftskostnader, mens du er sykemeldt. Du kan også velge å inkludere sykelønn, det vil si lønn og godtgjørelser utover sykepengene du får fra NAV.