Spørsmål 1 av 6

Først trenger vi litt informasjon om bedriften


Har bedriften ansatte?

Har du noen av disse dekningene?

Merk: Velg enten noen av de første tre alternativene, eller Vet ikke.


Neste spørsmål

Spørsmål 2 av 6

Hva vil du si er den største helsemessige risikoen i virksomheten din?

Hva vil du si er den største helsemessige risikoen i virksomheten din?

  • Visste du at...
    Over 10 % av den arbeidsføre befolkningen i Norge er uføretrygdede, og at ca. 37 % av alle uføretrygdede har psykiske lidelser som diagnose.

Neste spørsmål

Neste spørsmål

Spørsmål 3 av 6

Hvordan vil du beskrive din reiseaktivitet i jobbsammenheng?

Hvordan vil du beskrive virksomhetens reiseaktivitet i jobbsammenheng?

Neste spørsmål

Spørsmål 4 av 6

Er det viktig for deg å ha en forsikring som sørger for at du raskt får behandling og kommer tidligere tilbake på jobb om du får en helseutfordring?

Er det viktig å ha en forsikring som sørger for at de ansatte raskt får behandling og kommer tidligere tilbake på jobb om de får en helseutfordring?

  • Visste du at...
    Våre kunder venter i snitt 5,3 virkedager før de kommer til vurdering hos en legespesialist og 7,8 virkedager til behandling eller operasjon.

Neste spørsmål

Spørsmål 5 av 6

Hvor viktig er det at familien din får økonomisk støtte dersom du skulle falle fra?

Hvor viktig er det å tilby dine ansattes familier økonomisk støtte dersom en av de ansatte skulle falle fra?

  • Visste du at...
    58 % av de etterlatte må endre livsstil og bosituasjon dersom en forsørger skulle falle fra.

Neste spørsmål

Spørsmål 6 av 6

Hvor sårbar er virksomheten din hvis du blir langtidssykmeldt?

Hvor sårbar er virksomheten din dersom flere ansatte blir langtidssykmeldte samtidig?

Vis anbefaling!

  1. Nå er du ferdig!