Ta vare på deg selv og medarbeiderne dine

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og derfor er også god helse hos dine ansatte viktig. Ledere har gode muligheter til å drive helsefremmende arbeid, ved å ha fokus på blant annet psykososialt arbeidsmiljø og fysisk aktivitet. Les våre tips om hvordan du kan jobbe forebyggende for god helse på din arbeidsplass.

6 råd om hvordan du kan jobbe forebyggende for god helse

Ifs helsestrateg Kristina Ström Olsson deler sine beste råd:

6 av 10 bedriftseiere tror at lengre sykefravær hos en ansatt i bedriften kan påvirke eller stanse hele virksomheten. Det viser Ifs småbedriftundersøkelse fra 2022. Det som bekymrer eiere av småbedrifter mest er at de selv skal bli sykemeldt.

- I små bedrifter kjenner man hverandre ofte veldig godt, men likevel er det viktig med struktur og rutiner når det gjelder arbeidsmiljø og helse. Sørg for jevnlige samtaler og ta notater for å fange opp endringer i helsen, sier Kristina Ström Olsson, helsestrateg i If.

De tøffe økonomiske tidene skaper en usikkerhet for mange bedriftseiere, særlig etter pandemien. Kristina Ström Olsson råder bedriftseiere til å ta ekstra vare på seg selv.

- Det kan være godt å snakke med andre i samme situasjon. Se gjerne over egne vaner. For deg som jobber hjemmefra: skap en struktur som er like god som på kontoret. Se til at du får tid til restitusjon på fritiden.

Smilende kvinne foran trapp
Kristina Ström Olsson, helsestrateg i If

I og med at arbeidsgivere har et så stort ansvar, kan det være fint å vite at det finnes gode forsikringsløsninger for bedriften når det gjelder sykdom og ulykker, sier Kristina Ström Olsson. Gjennom helseforsikring kan man for eksempel få psykologhjelp tidlig, og kanskje unngå langtidsfravær. Gjennom sykelønnsforsikring kan man få dekket inntekstfall ved langvarig sykemelding.

Personforsikringer - viktige for oss alle

Personforsikringer er viktige både for den ansatte og bedriften. Men hvilke personforsikringer er de riktige for akkurat dere? Vi kjenner din bransje, så snakk med oss og la oss hjelpe deg å finne personforsikringene som passer.

De riktige personforsikringene har dessuten betydning for flere enn bedriften, den ansatte og deres familie; en sunn bedrift med lavt fravær er også viktig for samfunnet, og er derfor en gave til oss alle.