Slik ansetter du den beste kandidaten

- Spør om det du egentlig ikke tør å spørre om, sier rekrutteringsekspert Bente Helenesdatter Pettersen. Her deler hun sine beste råd i ansettelsesprosessen.

Bente Helenesdatter Pettersen har over 30 års erfaring innen HR og rekruttering, og er i dag leder for Ifs HR-partnere i Norge og Danmark.

– Jeg har spurt om de merkeligste ting i intervjuer. Så lenge det er innenfor det som er lovlig, er det bedre å spørre enn å la være, så fremt du ikke spør for egen nysgjerrighet, men for å finne ut noe som er vesentlig med hensyn til om dette er en aktuell kandidat eller ikke.

Her deler hun sine beste tips for utlysning av en stilling, hva du bør tenke på under intervjuet, og hvilke fallgruver du bør være obs på.

Utlysningen

  • Lag et bilde av den perfekte kandidaten. Se for deg personen som en ekte person, hva han eller hun liker å spise, om vedkommende trener, hvor han/hun går ut, osv.
  • Vit i hvilken kanal du finner den rette kandidaten. Er du over 50 år og skal ansette en på 23 år, bør du få hjelp fra en på 23 år når du skal utlyse stillingen.
  • Ordlegg deg riktig i annonsen og våg å skille deg ut. Annonsen skal selge. Ikke list opp 24 egenskaper du ønsker kandidaten skal ha, det holder med de tre viktigste. Vær tydelig på stillingsinnhold og hva du har å tilby på en måte som gjør stillingen attraktiv.


Intervjuet

  • Vit hva som er viktig for deg å finne ut.
  • Still åpne spørsmål.
  • Intervjuet handler mye om å lytte. Våg å følge opp, og spør videre hvis det er noe som er uklart. Skrell løken - fortsett å spørre inntil du vet det du mener du trenger å vite.
  • Bruk en praktisk oppgave eller et case.
  • Sjekk referansene godt. Intervju referansen som du intervjuer kandidaten.

En vanlige fallgruve

- Kandidaten minner om deg selv. Vi liker ofte måten vi jobber på selv, men det er viktig å ikke ansette en kopi av deg selv med mindre du har en veldig god grunn til det. Det er kanskje viktigere å ansette en som har andre egenskaper enn deg selv, eller som kompletterer teamet eller bedriften med kompetanse og egenskaper dere mangler.

I tillegg har Pettersen én hovedregel hun prøver å følge hver gang:
– Jeg har alltid som mål at den jeg intervjuer skal føle seg litt høyere i hatten når han eller hun går ut fra intervjuet enn da vedkommende kom inn. Det er ikke alltid jeg klarer det, men det er viktig å huske på at man alltid skal behandle kandidaten med den aller største respekt.

Attraktiv arbeidsgiver

Det er viktig å være klar over hvilke plikter du har som arbeidsgiver overfor dine ansatte, men det er også nyttig å vite hvilke muligheter du har for å skille deg ut for å bli en ekstra attraktiv arbeidsplass.

Gode forsikringsordninger brukes ofte som et ansattgode i tillegg til lønn – både for å tiltrekke seg nye, men også beholde, gode ansatte.

To forsikringer er lovpålagte

Yrkesskadeforsikring og obligatorisk tjenestepensjon er de to forsikringene som er lovpålagt å ha for alle ansatte. Men man kan velge å legge til flere forsikringer, sier Maria Korslund, som er assurandør i If.

Minimumskravet for den obligatoriske tjenestepensjonen er 2 % av bruttolønn, men som arbeidsgiver kan du velge å sette av mer enn det som er pålagt for å gi de ansatte et ekstra gode.

– Mange bedrifter tilbyr sine ansatte en utvidet tjenestepensjon utover det lovpålagte sparebeløpet. Helseforsikring er også noe mange bedrifter bruker som et ansattgode. En helseforsikring sikrer den ansatte behandling eller operasjon innen 10 dager dersom man skulle bli syk eller skadet. Dette er en populær forsikring også blant unge arbeidstakere.

Les mer om forsikring for ansatte

Hvilke kostnader kommer i tillegg til lønn?

Om du driver et enkeltpersonforetak og vurderer om du har råd til å ansette en ekstra person, er det viktig å ta med i vurderingen at det tilkommer en god del kostnader i tillegg til lønnen. Vi har laget en kalkulator hvor du enkelt kan beregne hva en ansatt egentlig koster.

Hva koster en ansatt?

En ansatt som har i årslønn koster totalt
Velg årslønn

Når du skal ansette noen, er det viktig å huske på at det er mer enn bare lønnen du må ta hensyn til. Det er flere kostnader som kan påløpe, og det er viktig å ha en oversikt over hva disse er.

Som arbeidsgiver er det en lovbestemt plikt å kjøpe yrkesskadeforsikring og pensjonsforsikring for de ansatte i bedriften din. Du kan ordne begge deler enkelt her. Det er viktig å huske på disse kostnadene når du skal vurdere den totale lønnskostnaden for en potensiell ansatt.Under ser du hva vi har lagt til grunn for beregningen. Du kan endre summene.

Årslønn
Arbeidsgiveravgift
Forsikringer
Pensjonsforsikring - sparebeløp
Pensjonsforsikring - innskuddsfritak og kostnader
Lokaler og utstyr
Opplæring
Velferds- og sosiale tiltak
Sykefravær
Firmabil/fast bilgodtgjørelse
Reisekostnader