Trafikkforsikringsavgift har erstattet årsavgiften


Les mer om hva dette betyr for deg nedenfor.

Endringen gir deg flere fordeler:

  • Istedenfor å betale hele årsavgiften en gang i året blir den nye trafikkforsikringsavgiften fordelt på samme måte som du betaler forsikringen. 
  • Du betaler bare avgift for den tiden du har forsikring. Dersom du har betalt trafikkforsikringsavgift til staten for en termin og f.eks. selger bilen før terminens slutt, vil vi betale tilbake det du har betalt for mye for trafikkforsikringsavgiften, og forsikringen.

Hva skal du betale?

Det er Stortinget som bestemmer avgiften i statsbudsjettet hvert år. Vi vil kun stå for innkrevingen, på vegne av staten. Avgiften vil være lik i alle forsikringsselskap. I 2019 er for eksempel avgiften kr 7,97 per døgn for bensinbiler og dieselbiler med partikkelfilter.

Betaling av trafikkforsikringsavgift

Endringen trådde i kraft 1. januar 2018. Betaling av avgiften følger de vanlige terminene du har for forsikringen og betales samtidig med ansvarsforsikringen du har på kjøretøyet.