TRAFIKKFORSIKRINGS­AVGIFT ERSTATTER ÅRSAVGIFTEN

Hva betyr dette for deg?

Endringen gir deg flere fordeler:

  • Istedenfor å betale hele årsavgiften en gang i året blir den nye trafikkforsikringsavgiften fordelt på samme måte som du betaler forsikringen. 
  • Du betaler bare avgift for den tiden du har forsikring. Dersom du har betalt trafikkforsikringsavgift til staten for en termin og f.eks. selger bilen før terminens slutt, vil vi betale tilbake det du har betalt for mye for trafikkforsikringsavgiften, og forsikringen.

Hva skal du betale?

Det er Stortinget som bestemmer avgiften i statsbudsjettet hvert år. Vi vil kun stå for innkrevingen, på vegne av staten. Avgiften vil være lik i alle forsikringsselskap. I 2017 var for eksempel avgiften 2 820 kroner for bensinbiler og dieselbiler med partikkelfilter.

Når skal du betale trafikkforsikringsavgift til staten første gang?

Endringen gjelder fra 1. januar 2018. Den årsavgiften du betalte til staten i mars i år gjelder for hele 2017. I slutten av 2017 vil vi sende deg en faktura for den nye avgiften for perioden 1.1.2018 og fram til forsikringen for kjøretøyet skal fornyes.

Deretter vil betaling av avgiften følge de vanlige terminene du har for forsikringen og betales samtidig med ansvarsforsikringen du har på kjøretøyet.

Vil du vite mer om trafikkforsikringsavgiften til staten?

Er det noe du lurer på? Vi har laget en liste med spørsmål og svar. Der finner du også link til informasjon fra regjeringen og Finans Norge. 

Les mer her