Unngå skader på fartøyet under seilasen

Når du seiler

Vær oppmerksom på:

 • Hold alltid ordentlig vakt. Mangelfull utkikk er årsaken til 95 % av alle kollisjoner og grunnberøringer
 • Ikke stol 100 % på elektroniske navigasjonsmidler, se ut
 • GPS-utstyr har alltid en feilvisning, så hold en trygg avstand fra land, innsatser og andre skip
 • Om elektronikken feiler, så farten ned til "sikker hastighet"
 • Seiling i "sikker fart" i dårlig vær eller dårlig sikt, mørke, tåke, snøstorm, etc.
 • Vær alltid frisk og uthvilt når du seiler eller er på vakt
 • Overholde og følge internasjonale maritime forskrifter
 • Utvis alltid godt sjømannskap, ikke hold på "din rett" hvis det kan føre til en farlig situasjon

Feil med autopilot

Når du navigerer i trange farvann og tett trafikk, eller inn og ut av havnen, bør du vurdere håndstyring, da en kortsiktig feil i automatisk styring kan føre til kollisjon eller grunnstøting.

Sertifikater og sikkerhetsforskrifter

 • Skip i kommersiell bruk må alltid oppfylle kravene som stilles av myndigheter og klassifiseringsselskaper. Nødvendige sertifikater må være gyldige.

Rederen og/eller eieren er ansvarlig for:

 • Skipet er bemannet i samsvar med gjeldende lovgivning
 • Mannskapet har riktig trening og gyldige sertifikater
 • Skipet har gyldig klasse- og / eller autoritetsbevis
 • Lagre informasjon i tilfelle ulykke
 • En lagringsrutine rundt skipets manøvrer og posisjoner er viktig for å sikre at tilgjengelig informasjon i systemet ikke går tapt
 • Informasjonen er utrolig viktig, både for å forstå hendelsesforløpet i for eksempel en kollisjon og i mulige etterspill.
Unngå skader på fartøyet ditt