Unngå skader før du seiler ut med ditt fartøy

Sjekk skipet før avgang

Sjekk alltid at skipet er sjødyktig før avgang, inkludert:

 • Værmeldingen lover godt vær under hele turen
 • Riktige og oppdaterte sjøkart er tilgjengelige om bord, enten i papir eller elektronisk form
 • Fartøyet ikke har lekkasjer
 • Fartøyet ikke har feil eller periodiske feil på maskiner eller elektronikk
 • Vannstand alarmer og maskinalarmer er funksjonelle
 • Maskiner er vedlikeholdt ordentlig - oljeskift etc.
 • Tilstrekkelig drivstoff om bord
 • Bemanning er tilstrekkelig og lovlig
 • Fartøyet er lastet riktig med tanke på stabilitet
 • Du alltid har riktig og pålagt nødutstyr (raketter/fakler)
 • Ha kommunikasjonsutstyr som fungerer
 • Ta aldri med flere passasjerer enn lovlig, og det er redningsutstyr til