Unngå skade på fartøy i opplag

Skip i opplag

Når skipet er i opplag, vær oppmerksom på følgende:

  1. Rederiet skal ha en plan for skip i opplag som inkluderer bemanning på 1 times varsel eller mindre
  2. Værvarsel som sterk vind og bølgehøyde som kan utsette skipet for fare, skal skipet bemannes som for regulær drift
  3. Skipet skal alltid være trygt fortøyd i forhold til forventet vær, strøm og havneforhold
  4. Skipet skal være utstyrt med alarmer for brann og vanninntrenging med automatisk oppringning til tilsynsfører
  5. Skipet skal være under tilsyn av en person, som går om bord og sjekker skipet, herunder maskinrom og lasterom, minst én gang i døgnet.

Sjekkliste når skipet går i opplag

Dette skal du gjøre når blir lagt i opplag vinterstid, når rør og filter kan utsettes for sprengkulde som i verste fall kan medføre at skipet synker ved mildvær.

  • Bunnventiler er tette
  • Ventilspindler er smurte, og ventil hus, pakninger og rørtilslutninger er i god stand
  • Kjølevannsystemer eller andre vannsystemer er frostsikret (tømt eller trykkavlastet), og at øvrige skroggjennomføringer er i god stand
  • Akseltetning ikke lekker
  • Føre regelmessig tilsyn med fartøyet under opplag