If Bygningssjekk

Bygningssjekken er en hjelp til boligselskaper, borettslag og sameier, og er gratis om dere har Superforsikring på boligbygningen.

Få verdifulle råd om vedlikehold og oppgraderingsbehov av bygningene.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Les hvordan bygningssjekken kan hjelpe dere
 • Enkel digital rapport

  Dere får en enkel rapport som hjelper dere å prioritere vedlikehold.

 • Anticimex utfører sjekken

  Bygningseksperter fra Anticimex gjennomfører sjekken.

 • If Byggteknisk rådgivning

  Snakk med bygningseksperter hvis dere har byggetekniske spørsmål.

Kostnadsfri gjennomgang av bygningene

Bygningssjekken gir dere en tilstandsanalyse med bilder og enkelt språk. Rapporten bruker trafikklys for å gjøre det enkelt å se hva dere bør prioritere:

 • Rødt lys - anbefaler tiltak straks (pågående skade)
 • Gult lys - bør utbedres på sikt
 • Grønt lys - alt er i orden, dere trenger ikke bekymre dere

Rapporten gir økt bevissthet for styret om hva dere trenger å vite for å oppfylle forpliktelsene og ansvaret dere har som styremedlemmer. Den hjelper dere å prioritere riktig og unngå dyre overraskelser.

Praktisk gjennomføring

Det er bygningseksperter fra Anticimex som gjennomfører bygningssjekken. De sjekker i tillegg at nødvendige vedlikeholdsrutiner og serviceavtaler er på plass. Dette er en viktig bevisstgjøring for styret eller eier av bygningen.

Inspektørene går gjennom en rekke sjekkpunkter for utvendige og innvendige fellesarealer. De går ikke inn i leiligheter, så dere slipper logistikken med at beboere må være hjemme. 

Styret får en digital rapport hvor dere kan klikke hvis dere ønsker å lese flere detaljer om et punkt. Vi oppfordrer styreleder, styremedlem eller vaktmester/driftsleder til å være med på sjekken.
 
Når sjekken er gjennomført og dere har fått rapporten, vil inspektøren kontakte styret og tilby en muntlig oppsummering og utdyping på telefon eller Teams-møte. Dere kan bestille sjekken kostnadsfritt hvert 5. år.

Illustrasjon: If Bygningssjekk

Byggteknisk rådgivning på telefon

Med Superforsikring kan dere fritt ringe til 21 02 49 94 hvis dere har byggtekniske spørsmål. Telefonen bemannes av eksperter fra Anticimex. Vi har samarbeidet med Anticimex i mange år om å hjelpe kundene våre å forbygge skader. Rådene til Anticimex er objektive og gir styret økt kompetanse. Anticimex kan også hjelpe dere å finne samarbeidspartnere som har dybdekunnskap på ulike områder.

Sjekkpunkter

Bestill If Bygningssjekk

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Til toppen

Hva skjer etterpå?

Vi bruker ikke rapporten når vi skal prissette forsikringen. Den har heller ingen betydning ved eventuelle skader. If Bygningssjekk tilbyr vi kun for å hjelpe dere og oss med å forebygge skader.

Bygningsforsikring

Bygningssjekken er inkludert hvis du har bygningsforsikring super. Sjekken er også inkludert i forsikring for borettslag og sameier