Hva er BREEAM?

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er en internasjonal miljøsertifiseringsordning for bygg. BREEAM ble utviklet av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannia på 1990-tallet, og er i dag en av de mest anerkjente og brukte miljøsertifiseringsordningene for bygg.

BREEAM-sertifisering vurderer byggets miljøprestasjon innenfor ni kategorier: ledelse, helse og velvære, energi, transport, vann, materialer, avfall, landbruk og økologi, og forurensning. Sertifiseringen har flere nivåer, fra "Pass" til "Outstanding", avhengig av hvor godt bygget presterer innenfor de ulike kategoriene.

Illustrasjon - sertifiseringsmodellen BREEAM-NOR

For å oppnå BREEAM-sertifisering må bygget gjennomgå en omfattende vurdering og testing av en uavhengig tredjepart. Vurderingen tar hensyn til en rekke faktorer, som for eksempel energieffektivitet, vannforbruk, materialbruk, avfallshåndtering, luftkvalitet og transporttilgjengelighet. Bygget må oppfylle en rekke krav og standarder for å oppnå poeng i de ulike kategoriene, og totalt må bygget oppnå et minimum antall poeng for å bli sertifisert.

BREEAM-sertifiseringen har flere fordeler. Først og fremst er det en anerkjent og pålitelig sertifiseringsordning som viser at bygget oppfyller høye miljøkrav. Dette kan bidra til å øke verdien på eiendommen, samt øke leietakernes og brukernes trivsel og helse. I tillegg kan BREEAM-sertifiseringen hjelpe til med å redusere miljøpåvirkningen fra bygget, samt redusere driftskostnadene på lang sikt.

BREEAM-sertifisering er tilgjengelig for alle typer bygg, fra boliger til kontorer, butikker og offentlige bygg. Det er også mulig å oppnå BREEAM-sertifisering for eksisterende bygg gjennom en omfattende oppgradering og vurdering.

Alt i alt er BREEAM en viktig sertifiseringsordning som bidrar til å øke miljøprestasjonen til bygg. Hvis du vurderer å bygge eller oppgradere et bygg, kan BREEAM-sertifisering være en god måte å sikre at bygget oppfyller høye miljøkrav og gir en god miljøprestasjon.