Ny naturmangfoldlov gir behov for ny forsikring

Miljøforsikring

Etterspillet av skadene på Akerselva viser hvordan naturmangfoldsloven nå fungerer i praksis. Oslo kommune har blant annet mottatt krav om å dekke kostnadene med å gjenopprette Akerselva i den tilstand den var før skaden. Det vil si at det ikke er tilstrekkelig å ta kostnadene med å rydde opp etter skadene; elva må tilbakeføres i den stand den var før utslippet – med det plante- og dyreliv som da eksisterte.

Vi har nå har lansert en forsikring som dekker det ansvaret man kan komme i ved brudd på naturmangfoldloven.

Naturmangfoldloven omfatter all norsk natur, både offentlig og privateid

Loven ble vedtatt av Stortinget sommeren 2009 og er den viktigste loven vi har innen naturforvaltning. Den skal gi grunnlag for menneskers virksomhet, kultur, helse og trivsel, både nå og i framtiden. Loven gjelder alle som har befatning med naturen, både som privatperson, bedrift, kommune- fylkeskommune.

Ved overtredelse av loven har du et objektivt erstatningsansvar. Det vil si at du blir ansvarlig enten du kan klandres eller ikke. Du kan dessuten bli ansvarlig om du ikke i tilstrekkelig grad har prøvd å unngå en skade. Ved en skade sier loven at du kan bli ansvarlig for kostnadene med å tilbakeføre naturen slik den var.

Dette dekker den nye miljøforsikringen vår

Miljøforsikringen dekker kostnadene for det ansvaret du kan komme i etter naturmangfoldloven. Det gjelder for eksempel skader etter utslipp fra tanker i grunnen, produksjonsbedrifter eller tankbiler. Et annet eksempel er skader på grunn av utbygging som truer verneverdige arter.

Forsikringen dekker kunden "som sådan", det vil si hans ansvar som eier av virksomheten, biler og eiendom. Eksempler på bransjer som kan ha et spesielt behov for forsikringen er transportører, entreprenører, bønder, skogeiere og produksjonsbedrifter.​​

Finn ut hva miljøforsikring dekker