Leier du bil eller MC på utenlandsferie?

Her gir vi deg oversikt over de vanligste begrepene, forsikringsdekningene og hva vår reiseforsikring dekker. 

Sjekk pris på Helår reiseforsikring

Uansett hvilken reiseforsikring du har når du er i utlandet, må du sjekke at leiebilen er forsikret. Bilen må være forsikret med ansvarsforsikring (TPL) og kaskoforsikring (CDW) gjennom leiebilselskapet. Ansvarsforsikringen dekker skader som bilen påfører andre, og kaskoforsikringen dekker skader på, og tyveri av bilen. Velger du en av de store internasjonale selskapene kan du være trygg på at dette er inkludert.

Kaskoforsikringen gjennom leiebilselskapet har imidlertid en egenandel ved skade, som kan være høy. Super helårs reiseforsikring dekker egenandelen på kaskoforsikringen ved skade. Dette gjelder skade på bilen, men ikke for eksempel bøter, bompasseringer, feilfylling eller hvis du går tom for drivstoff.

Både Super og Standard helårs reiseforsikring dekker tyveri av bagasje, medisinsk behandling og ulykke, men Standard helårs reiseforsikring dekker ikke egenandel ved skade på leiebil.

Se hvilke forsikringer du trenger og hvilke som er inkludert i reiseforsikringen


Super Standard

Dekker personskader og behandlingsutgifter på leietaker og passasjerer, og gir erstatning ved død og invaliditet. Standard og Super dekker medisinsk behandling og gir erstatning ved invaliditet og død.

Inkludert Inkludert

Bagasjeforsikring som dekker skade på bagasje i bilen. Standard dekker maks 100 000 kroner per pers, inntil 200 000 kroner per familie, og Super dekker ubegrenset.

Inkludert Inkludert

Reduserer eller fjerner egenandelen ved steinsprut/ødelagt frontute. Super dekker egenandelen ved skade på leiebil.

Inkludert  Ikke inkludert

En dyrere versjon av CDW, som reduserer egenandelen ved skade. Super dekker egenandelen ved skade på leiebil, med ubegrenset sum. (Du trenger fortsatt CDW, den grunnleggende kollisjonsskadeforsikringen. Husk å sjekke om denne er inkludert i leieprisen.)

Inkludert Ikke inkludert

Disse forsikringene er vanligvis medregnet i leiebilprisenDekker personskader/behandlingsutgifter og materielle skader du påfører andre.

Ikke inkludert Ikke inkludert

Kollisjonsskadeforsikring, også kalt Loss Damage Waiver (LDW).

Ikke inkludert Ikke inkludert

Dekker innbrudd i bilen og tyveri av leiebilen.

Ikke inkludert Ikke inkludert

I USA trenger du disse forsikringene i tillegg 

Ikke inkludert Ikke inkludert

Forsikrer deg mot søksmål grunnet skader på andres eiendom. 

Ikke inkludert Ikke inkludert

Forsikrer deg mot uforsikrede bilister som er skyld i en skade på leiebilen din.

Ikke inkludert Ikke inkludert


Disse forsikringene trenger du til leiebilen

Disse tre forsikringene er som regel inkludert, men det er lurt å dobbeltsjekke:

Ansvarsforsikring/Third Party Liability (TPL): I Norge og mange andre land er det påbudt med en grunnleggende forsikring når du ferdes i trafikken. Forsikringen dekker personskader/behandlingsutgifter og materielle skader du påfører andre, og er inkludert i leien.

Kollisjonsskadeforsikring/Collision Damage Waiver (CDW): Denne kalles også Loss Damage Waiver (LDW), og tilsvarer en kaskoforsikring. Denne dekker skader på leiebil som skyldes blant annet kollisjon, utforkjøring eller hærverk. Som regel er den inkludert i avtalen. Vær obs på at egenandelen ved skade på bilen kan være ganske høy.

Biltyveriforsikring/Theft Protection/ Theft Waiver (TP/THW): Dekker innbrudd i bilen og/eller tyveri av leiebilen. I noen tilfeller er bagasjen også forsikret mot tyveri. Som regel er denne forsikringen inkludert.

Du kan bli tilbydd å kjøpe superversjonen, som reduserer egenandelen ved tyveri. Har du Super helårs reiseforsikring er ikke denne nødvendig, siden egenandelen dekkes med ubegrenset sum.

Både Standard og Super helårs reiseforsikring dekker bagasjetap ved bilinnbrudd. Standard dekker maks 100 000 kroner per pers, inntil 200 000 kroner per familie, og Super dekker ubegrenset.

Leie bil i USA?

I USA er andelen som leier bil høy. Leier du bil lokalt i USA eller via en amerikansk nettside, oppgis prisen uten forsikringer. Bestiller du fra Norge, er alle skatter og nødvendige forsikringer inkludert.

Forsikring mot uforsikrede bilister/Uninsured Motorist Protection (UMP): Forsikrer deg mot bilister som er skyld i en skade på leiebilen din, men som selv ikke har forsikring, eller som bare har delvis forsikringsdekning.

Siden påbudt bilforsikring varierer fra stat til stat i USA, kan du risikere å komme ut for en skadesituasjon der bilisten som har skyld i ulykken, ikke har forsikring og ikke kan gjøre opp for seg. I Norge dekkes slike skader av Trafikkforsikringsforeningen. USA derimot har ikke et tilsvarende system, men Uninsured Motorist Protection (UMP) gjør samme nytten.

Utvidet ansvarsforsikring/Additional Liability Insurance (ALI): Skal du leie bil i USA, kan du bli tilbydd en utvidet ansvarsforsikring som forsikrer deg mot søksmål grunnet skader på andres eiendom, rettet mot deg eller en annen registrert sjåfør av leiebil.

For mer informasjon om å leie bil i utlandet, se Forbrukereuropa.no

Slik får du billigere leiebil

Disse forsikringene er inkludert i Super helårs reiseforsikring

Superforsikring/Super Collision Damage Waiver (SCDW): Dette er ofte en dyrere versjon av CDW-en som reduserer egenandelen ved skade. Det kan også være en samlepakke for flere av tilleggsforsikringene.

Super helårs reiseforsikring dekker egenandelen på kaskoforsikringen ved skade på leiebil, med ubegrenset sum.

Frontrute-forsikring/Glass Damage Waiver (GDW): Reduserer eller fjerner egenandelen ved steinsprut/ødelagt frontrute. Selges separat noen steder, andre baker dette inn i PAI. Denne er ikke nødvendig med Super helårs reiseforsikring.

Personlig assistanseforsikring/Personal Accident Insurance (PAI): Dekker personskader og behandlingsutgifter på leietaker og passasjerer, og gir erstatning ved død og invaliditet. Dette er allerede dekket gjennom reiseforsikringen.

Både Standard og Super dekker nødvendig helsehjelp på stedet, og gir rett til erstatning hvis en ulykke fører til varig invaliditet.

Bagasjeforsikring/Personal Effects Protection (PEP): Dekker skade på bagasje i bilen. Tilbys primært i USA. Både Standard og Super helårs reiseforsikring dekker bagasjetap i bilen ved bilinnbrudd.

Standard helårs reiseforsikring dekker maks 100 000 kroner per pers, inntil 200 000 kroner per familie, og Super dekker ubegrenset.