10 gode

Skivettregler

Arbeid og plikt ligger flere mil unna og sola står høyt på himmelen. Endelig kan du tillate deg å være helt i nået, mens du suser nedover i bakken.

For at du skal kunne bevare denne gode følelsen, ønsker vi å minne om noen gode skivettregler. Med disse i bevisstheten kan både du og alle andre fokusere på det viktigste: å ha det gøy med de du er glad i.​​

10 gode skivettregler


1. Alle har ansvar for å unngå skade - bruk hodet, bruk hjelm

Vær varsom slik at du ikke skader deg selv eller andre. Følg lokale regler. Bruk hjelm, ryggplate og gjerne også håndleddsbeskyttere ved kjøring i skiparker og i half-pipen.

2. Avpass farten etter forholdene

Kjør kontrollert og avpass fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk. Unngå også løssnøkjøring i ukjent terreng –konferer med lokale kjentfolk eller de som bemanner heisene på stedet.

3. Vær bevisst på vikeplikten

Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvar for å unngå kollisjon. Vær oppmerksom på barn og uerfarne skikjørere i bakken – de kan ha bevegelsesmønstre som det er vanskelig å "lese" når du kommer bakfra og i stor fart.

4. Det er forbudt å kjøre rett utfor

Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skikjører, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass. Ikke kryss heistraséer (gjelder t-kroker og lokk) med mindre det er lagt opp til annet i bakken.

5. Vær oppmerksom på andre skikjørere når du kjører inn i bakken

Kjører du inn i, svinger opp i bakken eller kjører etter stans – sørg for at dette skjer uten fare for deg selv eller andre.

6. Stopper du i bakken, må andre kunne se deg tydelig

Ikke stopp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder. Dette innebærer for eksempel hengkanter hvor folk kommer i stor fart over kanten.

7. Bruk kun ytterkanten av bakken hvis du må gå

Bare gå i bakken ved nødstilfeller. Det er ikke tillatt i de fleste bakker. Sjekk lokale regler.

8. Skistoppere/fangremmer er påbudt

Kontrollerer at bindingene er riktig innstilt.

9. Følg skilting, merking og anvisninger

Unngå umerkede løyper og kjør på riktig side av sperringer.

10. Hjelp til ved ulykker

Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia til hjelpemannskapet.​​​

Skal du reise til alpene bør du også huske:

  • Solen er mye sterkere – sørg derfor for ekstra solbeskyttelse.
  • Skaff deg kart over heissystemet og legg opp en kjøreplan for dagen. I alpene er heissystemene ofte svært omfattende.
  • Vær oppmerksom på tidspunktet heisene stenger. Det er viktig at du planlegger den tiden det vil ta å komme tilbake til avtalt sted.
  • Avtal alltid hvor dere skal møtes dersom en eller flere kommer bort fra hverandre – spesielt viktig dersom du har med deg barn.

Husk reiseforsikring!

Vær oppmerksom på at hvis du er ekstra uheldig kan du komme i et økonomisk ansvar ved uforsiktig opptreden i alpinbakken.

Les mer om reiseforsikring