Nye regler for elsparkesykkel

De nye reglene som trer i kraft 1. januar 2023 innebærer en klar styrking av skadelidtes rettigheter. Men hva betyr egentlig det for deg som eier og fører av en elsparkesykkel?

Ved at elsparkesykler nå klassifiseres som liten elektrisk motorvogn går man fra "vanlig" ansvarsskade til bilansvar. Dette innebærer at du som fører av en elsparkesykkel har et større ansvar nå dersom skaden inntreffer og de er andre involverte i uhellet. Spesielt dersom den andre part blir skadelidende pga din kjøring.

Dette er de nye reglene for forsikring av elsparkesykkel:

  • Omklassifisering fra sykkel til motorvogn
  • Hjelmkrav for barn under 15 år
  • 12 års aldersgrense
  • 0,2 % i promillegrense
  • Tap av førerrett ved promillekjøring
  • Fastsatt særlige trafikkregler og skiltregler
  • Krav om trafikkforsikring

Sjekk pris på elsparkesykkelforsikring

Hva er liten elektrisk motorvogn?

Liten elektrisk motorvogn betegnes som elektrisk drevet motorvogn for én person, som har en maksimal konstruktiv hastighet på 20 km/t, veier maksimalt 70 kg inklusive batteri og ikke er bredere enn 85 cm eller lengre enn 120 cm. Motorvogn uten selvbalanserende teknologi tillates ikke å ha sitteinnretning.

Liten elektrisk motorvogn omfatter mer enn elsparkesykler, det omfatter også eksempelvis hoverboard, airwheel, elektrisk rullebrett og Segway m.m.

Forskriftskrav og registreringsplikt

Alle elsparkesykler som skal forsikres må oppfylle de krav som er nevnt over, og de må være lovlige. Dette innebærer krav til tiltrekkelig og riktig merking av elsparkesyklene.

En av de viktigste forskriftene er at elsparkesykkelen ikke skal kunne oppnå en hastighet på 20 km/t. Denne fartssperren skal være satt av produsenten og det vil innebære avkortning i forsikring dersom man ved undersøkelser etter en ulykke finner at elsparkesykkelen var modifisert for større hastighet.

Les reglene for elsparkesykkel hos Statens Vegvesen