Forsikring for elsparkesykkel

Ansvarsforsikring er lovpålagt for elsparkesykkel, ståhjuling, hoverboard og andre små elektriske kjøretøy. Forsikringen sikrer deg erstatning hvis uhellet er ute.
Pris: fra 59 kroner/månedTakk for gode skussmål!

Alle elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy må forsikres med ansvarsforsikring

Forsikringen dekker blant annet erstatning hvis du som fører påfører skade på personer eller andres ting.

.

Forsikringens innhold

Dette dekker forsikring for elsparkesykkel

Dekninger Inkludert Inkludert
Inkludert

Ved en ulykke dekker ansvarsforsikringen personskade på fører og andre involverte personer med ubegrenset sum. Eksempler er behandlingsutgifter, samt erstatning for eventuelt framtidig økonomisk tap.

Ulykkesforsikringen som er inkludert, utbetaler opptil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet og 100 000 kroner ved dødsfall, hvis du som fører blir skadet i en ulykke.

Inkludert

Hvis du som fører av en elsparkesykkel er uheldig og påfører skade på andre personer, dekkes dette med ubegrenset sum.

Inkludert

Forsikringen dekker skader på eiendeler og bygninger eid av andre, inntil 100 millioner kroner. Eksempelvis om elsparkesykkelen begynner å brenne.

Forsikringen dekker ikke skader på egne ting.

Inkludert

Rettshjelp dekker utgifter på inntil 100 000 kroner til juridisk bistand dersom du som eier av det forsikrede kjøretøyet er part i en tvist.

Hvorfor må elsparkesykkel ha egen ansvarsforsikring?

Elsparkesykkel har de siste årene blitt veldig populært. Etterhvert som bruken har økt, har det samtidig oppstått mange og alvorlige personskader.

På grunn av skadeomfanget har myndighetene omklassifisert elsparkesykkel og lignende elektriske kjøretøy fra sykkel til "liten elektrisk motorvogn". Det betyr at denne type kjøretøy nå omfattes av bilansvarsloven, og at det derfor blir lovpålagt å ha egen ansvarsforsikring.

På denne måten vil du og eventuelt andre involverte i en ulykke sikres en god erstatning ved alvorlige skader. I tillegg forsikrer du deg mot å bli personlig økonomisk ansvarlig for store personskader eller skader på andres eiendom.

Trenger du forsikring for tyveri og skade?

Ansvarsforsikringen dekker ingen skader på selve elsparkesykkelen. Hvis du ønsker å forsikre elsparkesykkelen din for tyveri eller skader, anbefaler vi innboforsikring eller If Start.

Sjekk pris på innboforsikring
Sjekk pris på If Start

Gutt med sparkesykkel tar på seg hjelm

Ofte stilte spørsmål