Hovedregelen er at innboforsikringen dekker frittstående hvitevarer som får strøm fra vanlig stikkontakt, som for eksempel vaskemaskin, tørketrommel og fryser. Andre og integrerte hvitevarer, slik som platetopp og integrert kjøleskap, dekkes av husforsikringen. Har du derimot Super innboforsikring, dekker innboforsikringen alle typer hvitevarer.

Hvorfor er det en fordel å ha hvitevarer dekket av innboforsikringen?

Innboforsikring har en egenandel på mellom 2 000 og 4 000 kroner, mens husforsikring normalt har en egenandel på mellom 6 000 og 10 000 kroner. Med Super innboforsikring får du med andre ord en betydelig høyere erstatning dersom uhellet er ute.

Hvilke skader dekkes?

Basis og Utvidet innboforsikring dekker skade på hvitevarer ved brann, vannskade og tyveri. Et eksempel er ødelagt komfyr som følge av lynnedslag.

Super innboforsikring dekker også uhellsskader, som for eksempel knust platetopp som følge av uhell med pepperkverna.