Storm- og vindskader

Under en storm har vinden en hastighet på minst 20,8 meter per sekund og kan forårsake store materielle skader. Se våre råd for å unngå store ødeleggelser.

Meld skade

Hva bør du gjøre hvis det er sendt ut stormvarsel?

 • Løse gjenstander kan skape farlige situasjoner. Hagemøbler, partytelt, lekehytter og trampoliner er utsatt. Rydd hage og terrasse for ting som kan tas av stormen. Ta av trampolineduk og sikkerhetsnett - eller plukk fra hverandre hele trampolinen.
 • Før stormen bør du også ta en titt opp på taket ditt for å se om det kan være løse takstein eller –plater vinden kan få tak under.
 • Bygg under oppføring/ombygging skal sikres godt. Pass særlig på om vinden kan gripe fatt i presenninger som dekker deler av bygningskonstruksjonen.
 • Lette konstruksjoner som levegger, uthus, garasjer med åpen port og naust er utsatt. Husk at risikoen for skader er midre hvis alt er godt festet. Alt skal være festet på en skikkelig måte.
 • Vinduer og dører som kan bli utsatt for treffskader kan dekkes til med kryssfinerplater.
 • Har du campingvogn eller bobil, bør du prøve å sette den i le for vinden. Store flater virker nærmest som seil for den sterke vinden.
 • Følg med på yr.no og varsom.no for vær- og naturvarsler for ditt område.  

For deg med hytte eller fritidshus

Hvis du frykter at hytte eller fritidshus har vært utsatt for kraftig uvær, anbefaler vi deg å sjekke hytta selv eller kontakte noen fastboende eller hyttenaboer som kan ta en titt. Har det blitt en bygningsskade på hytta, kan den bli verre hvis den blir utsatt for vær og vind over tid.

Begrens skadeomfanget

 • Sikre skadestedet, slik at det ikke oppstår ytterligere skader.
 • Hold folk unna bygg som kan stå i fare for å rase sammen. Kontakt politi og/ eller brannvesen for hjelp til avsperring av området og sikring av skadet bygning.
 • Ytre skader på tak og vegger bør dekkes til for å unngå at vann trenger inn i bygningen.
 • Vær forsiktig ved midlertidige reparasjoner. Ikke utsett deg selv eller andre for situasjoner som kan bety fare for liv og helse. Pass på god sikring, og vær to eller flere som jobber sammen.
 • Eventuelt vann som har trengt inn i bygget bør tørkes opp så raskt som mulig for å unngå ytterligere skader.
 • Stormen kan ta seg opp igjen, rydd derfor eiendommen for løse gjenstander vinden har ført med seg, legg dem på et sikkert sted slik at ytterligere skader ikke oppstår.

Slik hjelper vi deg ved skade

 • Når du melder skade til oss, vil vi vurdere om skaden skal takseres og om ytterligere tiltak skal igangsettes.
 • Hvis det er en større hendelse, vil det kunne ta tid før det er mulig å få praktisk hjelp. Gjør da det du kan for å unngå større skadeomfang.
 • Vi har samarbeidspartnere over hele landet som kan bistå med skadebegrensning og utbedring av skade.
 • Ta bilder eller film av skaden. Dette kan brukes til å dokumentere skadeårsak og -omfang.

Meld naturskade

Vi hjelper deg hele døgnet ved skade.

Tips for å forebygge skader

 • Løse gjenstander kan skape farlige situasjoner. Hagemøbler, partytelt, lekehytter og trampoliner er utsatt. Rydd hage og terrasse for ting som kan tas av kraftig vind. Demonter trampoliner hvis du bor i områder utsatt for kraftig vind.
 • Sørg for jevnlig vedlikehold og ettersyn av hus og eiendom.
 • Kontroller taktekking/ takpapp/ blikk/ takstein for skader, spesielt skjøter, innfesting, tekking rundt pipe og takvinduer.
 • Se etter at takrenner/ -nedløp er hele og fri for skader og skikkelig festet.
 • Reparer skader eller slitasje på kledning og murer. Bytt om nødvendig ut synlig råteskadet kledning og øvrige konstruksjonsdetaljer.
 • Beskjær store og utsatte trær. Vurder felling om det er fare for at de kan bli tatt av storm. Døde/døende og råtnende trær bør felles før de faller ned. Brannvesenet kan være behjelpelig med felling av trær.