Storm og vindskader

Under en storm har vinden en hastighet på minst 20,8 meter per sekund. Kraftig vind kan forårsake store materielle skader. Hvordan kan du begrense skadeomfanget?

Meld skade

Hva bør du gjøre hvis det er sendt ut stormvarsel?

 • Løse gjenstander kan skape farlige situasjoner. Hagemøbler, partytelt, lekehytter og trampoliner er utsatt. Rydd hage og terrasse for ting som kan tas av stormen. Ta av trampolineduk og sikkerhetsnett - eller plukk fra hverandre hele trampolinen.
 • Før stormen bør du også ta en titt opp på taket ditt for å se om det kan være løse takstein eller –plater vinden kan få tak under.
 • Bygg under oppføring/ombygging skal sikres godt. Pass særlig på om vinden kan gripe fatt i presenninger som dekker deler av bygningskonstruksjonen.
 • Lette konstruksjoner som levegger, uthus, garasjer med åpen port og naust er utsatt. God innfesting/forankring reduserer potensialet for skader. Alt skal være festet på en skikkelig måte.
 • Vinduer og dører som kan bli utsatt for treffskader kan dekkes til med kryssfinerplater.
 • Har du campingvogn eller bobil, bør du prøve å sette den i le for vinden. Store flater virker nærmest som seil for den sterke vinden.

Begrens skadeomfanget

 1. Sikre skadestedet, slik at det ikke oppstår ytterligere skader.
 2. Hold folk unna bygg som kan stå i fare for å rase sammen. Kontakt politi og/ eller brannvesen for hjelp til avsperring av området og sikring av skadet bygning.
 3. Ytre skader på tak og vegger bør dekkes til for å unngå at vann trenger inn i bygningen.
 4. Vær forsiktig ved midlertidige reparasjoner. Ikke utsett deg selv eller andre for situasjoner som kan bety fare for liv og helse. Pass på god sikring, og vær to eller flere som jobber sammen.
 5. Eventuelt vann som har trengt inn i bygget bør tørkes opp så raskt som mulig for å unngå ytterligere skader.
 6. Stormen kan ta seg opp igjen, rydd derfor eiendommen for løse gjenstander vinden har ført med seg, legg dem på et sikkert sted slik at ytterligere skader ikke oppstår.

Slik kan du forebygge stormskader

 • Løse gjenstander kan skape farlige situasjoner. Hagemøbler, partytelt, lekehytter og trampoliner er utsatt. Rydd hage og terrasse for ting som kan tas av kraftig vind. Demonter trampoliner hvis du bor i områder utsatt for kraftig vind.
 • Sørg for jevnlig vedlikehold og ettersyn av hus og eiendom.
 • Kontroller taktekking/ takpapp/ blikk/ takstein for skader, spesielt skjøter, innfesting, tekking rundt pipe og takvinduer.
 • Se etter at takrenner/ -nedløp er hele og fri for skader og skikkelig festet.
 • Reparer skader eller slitasje på kledning og murer. Bytt om nødvendig ut synlig råteskadet kledning og øvrige konstruksjonsdetaljer.
 • Beskjær store og utsatte trær. Vurder felling om det er fare for at de kan bli tatt av storm. Døde/døende og råtnende trær bør felles før de faller ned. Brannvesenet kan være behjelpelig med felling av trær.