Verdt å vite om

muggsopp

Kjøp husforsikring

Muggsopp

Mugg er mikroskopiske sopp som spiser organiske stoffer som papir, skinn, hår, brød, kjøtt og fett. De kan også spise kjemikalier ingen andre organismer klarer å bryte ned. Mugg dør ikke av kulde og fortsetter å vokse når det blir mildt. Muggsporer finnes i lufta overalt på jorda, og veksten starter med en gang det kommer vann til. 

Utendørs trives muggsoppen på alle typer fuktig organisk materiale. Det finnes alltid muggsoppsporer i uteluften, men mengden og artssammensetningen varierer med årstid, værforhold og omgivelser. Innendørs trives muggsoppen spesielt i rom med høy luftfuktighet, som på badet og i kjelleren.

Hvordan oppdager du muggsopp?

Hvis du har vært ute i frisk luft og kjenner mugglukt når du kommer inn så har du en uakseptabel vekst av muggsopper ett eller annet sted.

Soppen viser seg ofte først som en lett misfarging av overflaten, for eksempel flekker med gråtone i maling. Etter hvert kan det komme synlig vekst av mycel og sporer, ofte som grå eller sorte ujevne flekker.

Muggsopp finnes både ute og innet. Innendørs trives muggsoppen spesielt i rom med høy luftfuktighet, som på badet og i kjelleren.

Fjerning av muggsopp

Hvis du har fått en muggsoppskade i boligen din er det viktig at den utbedres raskt og på riktig måte, slik at du unngår eller reduserer de fysiske skadene på og i boligen din og unngår helsemessige plager og sykdom.

Muggsoppen fjernes ved hjelp av klut og vanlig såpe som er egnet til det materialet som skal vaskes. Bruk hansker under rengjøringen. Kluter og filler som er brukt, kastes etter bruk. Hvis du skal fjerne muggsoppen selv må du være frisk og ikke ha allergier.

Oppdager du at muggveksten kommer raskt tilbake kan det bety at det er et underliggende problem, for eksempel en vannlekkasje. I så fall må du finne vannskaden og utbedre den for å hindre ny muggvekst. I slike tilfeller, og i tilfeller med vekst over større områder, kan det være riktig å benytte et firma med spesialkompetanse. Det samme gjelder hvis du har mistanke om at det er skjult muggvekst i vegger og gulv.

Kan du bli syk av muggsopp?

Mugg er en av de vanligste årsakene til dårlig innemiljø og kan i verste fall gjøre huset ubeboelig. Internasjonal forskning konkluderer med at helseplagene er større i boliger med fuktproblemer. Fukt fremmer vekst av bakterier og muggsopper. Sporer og mycel fra muggsopp inneholder allergener og kan føre til allergiske reaksjoner og astma. Husstøvmidd og lagermidd trives ekstra godt ved høy fuktighet.

Muggsoppen danner flyktige organiske forbindelser som blant annet gir den karakteristiske lukten av muggsopp. De kan også produsere spesielle giftstoffer (mykotoksiner) som påvirker helsen avhengig av sårbarheten hos den enkelte. Dette gjelder også andre avfallsstoffer (glukaner) fra muggsopper.

Super husforsikring hjelper deg ved muggproblemer

Med Super husforsikring kan du benytte deg av If Boligsjekk. Her akn du få hjelp av fageksperter fra Anticimex som sjekker huset ditt for blant annet muggsopp og fukt, i tillegg til å avdekke risiko for fuktskader.

Hvis råtesopp angriper innvendig treverk i huset ditt, dekker Super husforsikring fjerning og reparasjon.

Samle forsikringene dine hos oss

Få inntil 15 % fordelsrabatt