Fakta om

muggsopp

Muggsopp vokser fort og trives ekstra godt på fuktige steder.

Hva er muggsopp?

Mugg er mikroskopiske sopp som spiser organiske stoffer som papir, skinn, hår, brød, kjøtt og fett. De kan også spise kjemikalier ingen andre organismer klarer å bryte ned. Mugg dør ikke av kulde og fortsetter å vokse når det blir mildt.

Muggsoppen kan produsere store mengder soppsporer samt ulike flyktige organiske forbindelser. Muggsporer finnes i lufta overalt på jorda, og veksten starter med en gang det kommer vann til. 

Totalt finnes det mer enn 100.000 forskjellige arter muggsopp, og i Norge har vi rundt 1.000. Svarte og gråsvarte belegg av muggsopp er ganske vanlig, og mange kaller dette for svartsopp.

Hvor vokser muggsopp?

Utendørs trives muggsoppen på alle typer fuktig organisk materiale. Det finnes alltid muggsoppsporer i uteluften, men mengden og artssammensetningen varierer med årstid, værforhold og omgivelser. Innendørs trives muggsoppen spesielt i rom med høy luftfuktighet, som på badet og i kjelleren.

Hvordan oppdager du muggsopp?

Bruk luktesansen! Hvis du har vært ute i frisk luft og kjenner mugglukt når du kommer inn så har du en uakseptabel vekst av muggsopper ett eller annet sted.

Ta en rundt i huset og se etter muggsopp på spesielt utsatte steder! Soppen viser seg ofte først som en lett misfarging av overflaten, for eksempel flekker med gråtone i maling. Etter hvert kan det komme synlig vekst av mycel og sporer, ofte som grå eller sorte ujevne flekker.

Slik unngår du muggsopp

 • Luft ut gammel luft!
 • Ha gjennomtrekk hver dag i fem-ti minutter.
 • Unngå å tørke klær inne.
 • Bruk alltid kjøkkenviften når du lager mat, og lokk når du koker vann.
 • Ha samme temperatur på soverommet som i de andre rommene (bortsett fra om natten).
 • Tørk av kondens på vinduer som ikke kan åpnes.
 • Oppbevar fyringsved ute - det kan inneholde mye fukt.
 • Møbler bør stå fem-ti centimeter fra kalde yttervegger.
 • Badet må luftes ofte så fuktigheten kommer ut.
 • Gjør rent og støvsug minimum en gang i uken.
 • Sjekk loft og kjeller jevnlig.

Er muggsopp farlig?

Mugg svekker ikke bygningen og lager lite råte, men vekst av muggsopp innendørs kan gi betydelige helseskader.

Fjerning av muggsopp

Hvis du har muggsopp i boligen er det viktig at den fjernes raskt.

Mange norske boliger er i dårlig stand

If Boligsjekk gir deg gode råd for å redusere faren for vannlekkasjer, sopp, råteskader, brann og tyveri. If Boligsjekk inngår i vår Super husforsikring.

Samle forsikringene dine hos oss

Få inntil 15 % fordelsrabatt