Slik gjør du med forsikringen

ved kjøp, salg og bytte av bil

Kjøp bilforsikring

Uansett om du kjøper, selger eller bytter bil er det viktig å passe på å ha forsikringen i orden. Uten gyldig ansvarsforsikring vil bilen bli begjært avskiltet, og du vil stå personlig erstatningspliktig for alle skader. 

Ved kjøp av ny bil

Hovedregelen ved kjøp av ny bil er at bilen skal være omregistrert i ditt navn før du kan ta den i bruk. For å få omregistrert bilen, må bilen ha gyldig ansvarsforsikring. Derfor må du kjøpe forsikring før du henter bilen.

Les hva som påvirker prisen på bilforsikringen din

Bilansvarsloven krever at du som ny eier av bilen har gyldig ansvarsforsikring på bilen før du kjører av sted (bilansvarslov § 15). 

Når selger sender inn salgsmelding, vil det bli registert et eierskifte hos Statens vegvesen. Etter dette sjekker Statens vegvesen opp disse punktene før bilen omregistreres til ditt navn:

  • Har kjøretøyet gyldig ansvarsforsikring?
  • Er EU-kontrollen gyldig?
  • Er omregistreringsavgift betalt?

Når alt er ok, omregistreres bilen til ditt navn, og du kan skrive ut midlertidig vognkort på Din side hos Vegvesen.no, eller hente det på en trafikkstasjon.

Bilforsikringskalkulator

Ved salg av bilen din

Du kan si opp forsikringen når du som selger har levert salgsmelding. Da registrerer Statens vegvesen eierskifte på bilen, og da stopper ditt ansvar. Salgsmelding fylles ut av både selger og kjøper, og kan fylles ut enten på nett eller på papir.

Slik omregistrerer du bilen steg for steg

Hvis du ikke har mulighet til å si opp forsikringen samme dag som salgsmelding er sendt, kan du i ettertid annullere forsikringen tilbake i tid til den dagen Statens vegvesen registrerte salgsmeldingen.

Ny eier må kjøpe forsikring før bilen kan omregistreres

Den nye eieren skal ha forsikring på bilen fra han eller hun henter den, men hvis forsikringen likevel ikke skulle være i orden før den nye eieren henter bilen, og det skulle skje en skade, vil ikke bonusen din bli berørt. Dette forutsetter at dere har sendt inn salgsmelding. 

For at ny eier skal få omregistrert bilen og få utstedt vognkort i sitt navn, må han eller hun kjøpe ansvarsforsikring. Hvis bilen forblir uforsikret, vil bilen bli begjært avskiltet, og ny eier vil stå personlig erstatningspliktig for alle skader. Det gjelder alt fra parkeringsbulker til personskader, noe som kan føre til millioner i erstatningssummer. 

Ved bytte av bil

Bytte av bil innebærer både oppsigelse av bilforsikring på gammel bil og kjøp av ny bilforsikring på den nye bilen. 

Når kan du si opp forsikringen på din gamle bil?

Du kan si opp bilforsikringen når du som selger har levert salgsmelding. Da registrer Statens vegvesen eierskifte på bilen, og da stopper ditt ansvar.

Salgsmelding fylles ut av både selger og kjøper, og kan fylles ut enten på nett eller på papir.

Slik omregistrerer du bilen steg for steg

Den nye eieren skal ordne gyldig ansvarsforsikring på bilen fra han eller hun henter den, men hvis forsikringen likevel ikke skulle være i orden før den nye eieren henter bilen, og det skulle skje en skade, vil ikke bonusen din bli berørt. Dette forutsetter at du har levert salgsmelding. 

Hvis du ikke har mulighet til å si opp forsikringen samme dag som salgsmelding er sendt, kan du i ettertid annullere forsikringen tilbake i tid til den dagen Statens vegvesen registrerte salgsmeldingen.

Når må du forsikre den nye bilen?

Hovedregelen er at bilen skal være omregistrert i ditt navn før du tar den i bruk. Og for å få omregistrert bilen, må bilen ha gyldig ansvarsforsikring. Derfor må du kjøpe forsikring før du henter bilen. 

Bilansvarsloven krever dessuten at du som ny eier av bilen har gyldig ansvarsforsikring på bilen før du kjører av sted (bilansvarslov § 15). Hvis bilen forblir uforsikret, vil bilen bli begjært avskiltet, og du vil stå personlig erstatningspliktig for alle skader. Det gjelder alt fra parkeringsbulker til store og omfattende personskader, noe som kan føre til millioner i erstatningssummer.

Når selger sender inn salgsmelding, vil det bli registert et eierskifte hos Statens vegvesen. Etter dette sjekker Statens vegvesen opp disse punktene før bilen omregistreres til ditt navn:

  • Har kjøretøyet gyldig ansvarsforsikring?
  • Er EU-kontrollen gyldig?
  • Er omregistreringsavgift betalt?

Når alt er ok, omregistreres bilen til ditt navn, og du kan skrive ut midlertidig vognkort på Din side på Vegvesen.no, eller hente det på en trafikkstasjon.