Skredet i Gjerdrum: Se hvordan forsikringene dine hjelper deg

Leirskredet i Gjerdrum har revet hverdagen vekk for hundrevis av mennesker. Her får du svar på noen spørsmål om hva forsikringen din kan hjelpe deg med nå.

Gutt holder rundt sin mor

Skred er en dramatisk og traumatisk hendelse med store konsekvenser. Vi har lang erfaring med å hjelpe kundene våre etter vonde hendelser, og vi vil hjelpe deg. Her er informasjon som er nyttig for deg som er rammet av skredet i Gjerdrum.

Noen har mistet hjemmet sitt med alt de eier og har – fra ytterklær, undertøy, sko, pc og bankkort til alt som var i skuffer og skap og rom. Bredden er stor: Kjøkkenredskaper, dyner, malerier, verktøy og minnene i fotoalbumet og innholdet i roteskuffen. Dette er den samme typen skade som oppstår etter brann. Andre har mistet mye eller har ikke lenger tilgang på det nødvendige. Man står mer eller mindre på bar bakke.

Den første nødhjelpen

Aller først hjelper vi deg med det grunnleggende: Du får en sum i nødhjelp til det du trenger med en gang, som klær, undertøy, toalettartikler. Summen er på 3 000 kroner per person. De fleste av kundene våre i Gjerdrum har allerede fått dette inn på konto.

Boligen din

Dette er det største spørsmålet for mange nå. Husforsikringen din dekker ny bolig hvis boligen din er tatt av ras. Husforsikring omfatter alt som er fast i boligen, helt ned til lamper og innebygde kjøkkengjenstander. Mange av boligene i Gjerdrum var del av sameier og har gjennom dette en felles forsikring på boligene. Denne forsikringen dekker ny bolig for beboerne i sameiet på samme måte som over. Den eneste forskjellen er at du skal velge "bedrift" når du kontakter oss.

Forsikringen gjelder uansett om huset skal oppføres igjen på samme sted eller flyttes til en annen tomt hvis grunnen ikke lenger anses som trygg. Se mer om boliger som ikke er tatt av raset lenger ned.

Innbo og det som var i hjemmet ditt

Innboforsikringen din (ikke det samme som boligforsikringen) dekker "alt det andre" du har mistet i boligen din, som klær, tv, kjøleskap som ikke er innebygd, sofa, seng, sykkel og inventar. Det dekker også nytt pass, bankkort, pc og andre ting hvis det har gått tapt.

Mange oppdager at det er vanskelig å huske hva de eide. Det kan være nyttig å gå mentalt gjennom hvert rom slik du husker det og tenke på hva som lå i hver skuff og hvert skap, hva som sto på hyllene og hva som var gjemt i esker og bokser. Noter på et ark og ta rom for rom. Slik hjelper du deg selv med å huske eiendelene dine.

Tre skadebehandlerne fra If til stede på Olavsgaard og Gardermoen for å møte dem som er rammet
Flere av skadebehandlerne fra If har vært til stede på Olavsgaard og Gardermoen for å møte dem som er rammet og gi rask hjelp.

Evakueringskostnader/bo hjemmefra

Alle som er evakuert, får dekket utgiftene til å leie et sted å bo så lenge evakueringen varer eller ut 2021.

Dere som har mistet boligen eller fått skader på boligen i raset, vil få dekket utgiftene til å leie en annen bolig i reparasjonstiden. Du får dekket det som kalles "markedsleie", som tilsvarer verdien av din egen bolig på leiemarkedet før katastrofen skjedde.

Utbetalingen er en erstatning for at du ikke kan bo hjemme hos deg selv, og du får den uansett om du leier ny bolig eller blir boende hos familie eller venner. Summen fastsettes blant annet utfra størrelsen på din egen bolig, og taksten settes av lokalkjente takstfolk.

Du får denne erstatningen også hvis boligen din er ubeboelig. Med "ubeboelig" menes for eksempel at boligen din mangler strøm eller vann, at veien er stengt eller at du av andre praktiske årsaker ikke kan bo hjemme på vanlig måte. Du som er evakuert av sikkerhetshensyn, får også dekket leie av en nytt sted å bo mens du er evakuert. Dette gjelder i hele 2021.

Hvis det koster mer å leie bolig enn du får fra forsikringen

Boligforsikringen din dekker det som kalles "markedsleie". Men hvis boligen som du flytter til koster mer, dekker innboforsikringen merkostnaden din.

Bilen din

Er bilen din tatt av ras, skadet eller utilgjengelig, eller står den i evakueringssonen? De fleste som har kasko eller superforsikring på bilen, har lagt inn leiebil i avtalen. I så fall får du leiebil hos oss inntil videre. Ta kontakt med oss, så ser vi på det sammen.

Frykten for å flytte hjem

Det vil trolig ta tid før vi får svar på spørsmål rundt grunnforhold, geologi og sikkerhet i området etter leirraset. Foreløpig er det umulig å si hvor mange boliger i Ask som må forlates for alltid og hvor mange boliger som står trygt. Det er myndigheter, eksperter og kommune som vurderer om boligene står på trygg grunn eller ikke. Forsikringsselskapet følger ekspertenes konklusjoner.

Du vil få erstatning dersom du aldri kan flytte tilbake til boligen din og myndighetene erklærer den ubeboelig som følge av ras. Når en tomt ikke lenger er beboelig, handler det vanligvis om fysisk skade på eiendommen. Ved naturskader, som leirskred, kan det også handle om at grunnen er blitt ustabil som følge av naturskaden. I praksis innebærer dette at dersom myndigheter/eksperter nekter reparasjon eller gjenoppbygning som følge av ustabil grunn, vil eiendommen bli ansett som totalskadet. Dette kom inn i lovgivningen i 2018.

Det er viktig å vite at vanskelige grunnforhold under eller rundt boligen generelt ikke er det samme som skade. Grunnforholdet må være utløst av skredet, for eksempel at grunnen er blitt ustabil etter leirskredet, slik at det ikke gis tillatelse til å bo der lenger. 

Noen er bekymret for verditap og lurer på om slike tap dekkes av forsikring. Forsikringen dekker skade på eiendommen og utfordringen som oppstår hvis eiendommen ikke lenger godkjennes som trygg etter skredet. Verditap er ikke del av forsikring.

Et område som kartlegges grundig etter en katastrofe, blir tryggere å bo i enn noen gang før. 

Traumer og psykologisk førstehjelp etter leirskred

Noen har helseforsikring med tilbud om psykologisk førstehjelp etter traumer. Også barneforsikringen vår har tilbud om psykologisk førstehjelp. I Gjerdrum har vi bestemt oss for å dekke akutt psykologhjelp til alle If-kunder som har behov for det og som er berørt av skredet, uansett hvilken forsikring du har hos oss. Dette gjelder selvfølgelig også deg som bor i et sameie som er forsikret i If.

Mange ønsker hjelp for å sortere det som har skjedd. Det er godt kjent at det er god hjelp i å snakke om følelsene og opplevelsene med andre. Det er små og store utfordringer som skal møtes når man må bygge en ny hverdag. Samtaler med en psykolog kan være en nyttig støtte i tiden fremover.

Hvis familiens beste venn trenger hjelp

Mange har vært bekymret for kjæledyr etter raset. Noen dyr har rømt eller forsvunnet, og noen kan ha skadet seg eller ikke fått mat og vann over en periode. Hvis du har veterinærforsikring hos oss, får du støtte til veterinær slik at du kan få hjelp til kjæledyret ditt. Livsforsikringen kan hjelpe deg om du har mistet kjæledyret ditt i denne katastrofen.

Tapet av noen du elsker

Flere mennesker har omkommet etter katastrofen vi nå ser. Tapet av en nærstående er det største tapet man kan oppleve, og dette kan aldri erstattes. Likevel kan det finnes livsforsikringer som du som er etterlatt, bør vite om, enten privat eller via arbeidsgiver. En livsforsikring tar ikke bort smerte eller sorg, men den kan hjelpe deg som må løse praktiske utfordringer og fjerne usikkerhet i den nære fremtiden.

Hvor skal du henvende deg?

På Ifs sider finner du spørsmål og svar for berørte etter Gjerdrum-raset.

Ring oss gjerne på telefon 21 49 24 00, uansett om du har forsikring på bolig, innbo eller andre forsikringer hos oss. NB: Hvis boligen din tilhører et sameie, ber du om å bli satt over til Bedrift. Du vil få den samme gode hjelpen uansett.

Hvis du ønsker å få psykologisk førstehjelp, kan du ta kontakt på 22 96 50 07 for informasjon, så hjelper vi deg videre. Du trenger ikke henvisning.

NAV har opprettet et eget nødnummer for personer som er berørt av skredet i Gjerdrum. Der kan du få svar på spørsmål om økonomisk sosialhjelp i en nødsituasjon og rettigheter hos NAV i forbindelse med jordskredet. Nummeret deres er 21 05 21 06.

Så godt forberedt er kommunene på ekstremværet

Varslet storm? Slik beskytter du huset ditt mot de største skadene

Flom og styrtregn – disse tiltakene kan hindre vannskader

Se flere relaterte artikler