Spørsmål og svar til kunder som er rammet av skredet i Gjerdrum

Jeg/vi er beordret evakuert av kommunen. Hva slags akutthjelp kan jeg få av If?

Har du innboforsikring og/eller boligforsikring i If får du dekket innkjøp av det mest nødvendige av klær og toalettsaker. Det er ingen egenandel. Disse pengene kommer i tillegg til eventuelt andre erstatninger.

Jeg/vi er evakuert og må bo et annet sted enn hjemme. Hva dekker If av kostnader?

Har du egen husforsikring – eller bygningsforsikring gjennom sameiet – får du en erstatning som tilsvarer det beløpet du kunne ha fått for å leie ut huset ditt eller leiligheten før skredet. Eventuelle merutgifter er dekket over innboforsikringen. Dette kan være merutgifter fordi du må leie i et område som er litt dyrere på grunn av mangel på utleieenheter, må leie møblert, det er dyrere å leie for en kort periode og lignende. Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Jeg/vi bor i et sameie, og har av den grunn ikke en egen husforsikring. Hvordan får jeg dekket midlertidig bolig?

Ta direkte kontakt med oss i If hvis sameiet ditt har bygningsforsikringen hos oss. Denne dekningen har du gjennom bygningsforsikringen til sameiet ditt.

Bilen min gikk med i skredet. Hvordan erstattes den?

Kaskoforsikring (delkasko, kasko og Super) dekker tap av bil eller skader på bil som følge av skredet. If erstatter utgifter til leiebil etter forsikringsvilkårene. Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Jeg klarer ikke å få tak i bilen, for den er bak avsperringer. Hvordan får jeg hjelp?

Hvis du har leiebildekning i forsikringen, vil du få dekket leiebil inntil videre. Ta kontakt. Det er dessverre for tidlig å si når biler kan hentes ut fra det evakuerte området, men dette er noe redningsmannskapene jobber med hvordan kan løses.

Huset jeg/vi eier er ødelagt eller skadet i skredet. Hva dekker forsikringen?

Alle skader på hus eller innbo blir erstattet. Ta kontakt for hjelp og for informasjon om hva som skjer videre.

Boligen min/vår er ikke tatt av skredet eller skadet. Blir den erstattet?

Du vil få erstatning dersom du aldri kan flytte tilbake til boligen som følge av at myndighetene har erklært den som ubeboelig som en konsekvens av at grunnen er blitt ustabil som følge av skredet. Det kan gå en del tid for å få avklaringer om hvilke hus som vil være beboelige eller ikke på sikt. Inntil videre vil du få dekket kostnader til midlertidig bolig gjennom husforsikringen og innboforsikringen.

Etter skredet har jeg behov for å snakke med en advokat for å få vite litt mer om hvilke rettigheter og plikter jeg måtte ha. Kan If hjelpe?

Som kunde i If – eller hvis sameiet ditt har forsikringen sin i If – tilbyr vi som en service spesielt knyttet til denne dramatiske hendelsen bistand fra en av våre advokater. Vi kaller det juridisk førstehjelp. Vi har forståelse for at det kan dukke opp spørsmål av juridisk karakter du ønsker en rask, juridisk prat om. Her kan du få råd og tips, herunder bli henvist til relevante alternative rettshjelpstilbud. Du kan ringe oss på telefon 21 49 03 01.

Jeg kjenner at jeg trenger å snakke med en psykolog. Har If noe tilbud til meg i bolig- eller innboforsikringen?

Ja, vi dekker akutt psykologihjelp til alle If-kunder som har behov for det og som er berørt av skredet. Også du som er dekket gjennom bygningsforsikringen til sameiet ditt i If. Kontakt oss på telefon 22 96 50 07 for nærmere informasjon og hjelp.

Hvor ringer jeg for å få hjelp av If?

Hva hvis jeg har andre behov?

Nødnummer NAV – telefon 21 05 21 06

NAV har opprettet et eget nødnummer for personer som er berørt av skredet. Der kan de berørte av skredet ta kontakt ved spørsmål om: Økonomisk sosialhjelp i en nødsituasjon og rettigheter hos NAV i forbindelse med jordskredet.

Lurer du på noe annet om forsikring og skredet?  Ring oss på 21 49 24 00, så hjelper vi deg.

Se artikkel på If Magasinet om hvordan forsikringene dine hjelper deg.