Sjekker du uteområdet når du er på visning?

En flott tomt gir mange muligheter for utehygge. For å sikre at det blir en trygg lekeplass for barna, er det noen ting du bør være oppmerksom på.

Dame sjekker uteområde på visning.

Camilla Elvik bor i en leilighet på Grünerløkka sammen med mannen Kristian Hoelscher og barna Matilda (2) og Henry (4). I dag er hun på visning av en enebolig omgitt av store åpne utearealer i Asker, tilsynelatende perfekt for en aktiv småbarnsfamilie.

– Ungene hadde elsket dette, mens jeg ville nok tatt en sikkerhetsrunde før jeg hadde sluppet dem løs på egenhånd, sier Camilla.

Sikkert uteområde?

De fleste av oss bruker sjelden mer enn en time på visning, og da er vi stort sett opptatt av det du kan se innenfor husets fire vegger. Men også uteområdet fortjener et observant blikk – ikke minst dersom du har små barn.

Ifølge Roy Malmo Nilsen fra Anticimex bør man først og fremst forsikre seg om at trapper, terrasser og murer er trygge. Anticimex samarbeider med forsikringsselskapet If om blant annet If Boligsjekk, der kunder får kvalitetsjekket tilstanden på huset eller leiligheten sin.

– Det viktigste er se etter høyder som krever sikring og undersøke hvordan rekkverkene er satt opp, sier Nilsen.

Usikker på hva du skal se etter på visning? Ta med deg Visningshjelpen

Dagens krav:

 • Hovedregelen er at trapper, terrasser og forstøtningsmurer som ligger minimum 50 cm over bakken med hardt underlag, skal sikres med rekkverk.
 • Rekkverk skal ikke ha større avstand mellom vertikale bord enn 10 cm. Ved liggende rekkverk, er 2 cm. maks avstand.
 • Rekkverkshøyde: 1 meter. Mer enn 10 meter over bakken: 1,2 meter.
 • Rekkverkssøyler o.l. må være stabile slik at det ikke er fare for at det gir etter.
Sjekk uteområde på visning
Rekkverket på dette huset i Asker har stabile rekkverkssøyler og over 1 meter høyt – i henhold til forskriftene. Foto: Fartein Rudjord

Fallfarene du bør være obs på

Bak huset i Asker er det en hage på størrelse med en fotballbane. Denne grenser til en skrent og et skogholt. Plassen foran huset er pent opparbeidet med naturstein, singel og en lav mur, perfekt for balanserende barn. Her har flere av steinene flyttet på seg.

– Denne ville jeg nok fikset litt på, spesielt siden det ligger en bilvei nedenfor her, sier Camilla. Hun tenker spesielt på to år gamle Matilda, som elsker å utforske på egenhånd. Det er lurt å ta en vurdering av hvordan du kan gjøre hagen trygg, slik at du kan slappe uten å bekymre deg for at barna kan skade seg.

Uteområde på visning
Denne muren er perfekt for balanserende barn, men hva skjer dersom en av de løse steinene detter ut? Foto: Fartein Rudjord

På siden av huset er det bygget en mur i naturstein, som nærmest inviterer til klatring.
Camilla rikker litt på en av steinene, som gir etter. På oversiden av muren, ligger en terrassedel med badestamp som er godt sikret med trekk over. Terrassen derimot, mangler en trygg avslutning mot murkanten.

– Denne kanten var nokså bratt, her ville jeg satt opp et rekkverk foran muren, sier Camilla.

På den andre siden av huset er det en stor terrasse omgitt av et gelender helt etter forskriftene.

Typiske fallfarer:

 • Murer: Sjekk om de har løse sten, om det er bratt ned og om det er mulig å falle mot bilvei eller hardt underlag.
 • Naturstein: Sjekk om de ligger støtt og er trygge som klatrevegg. Er det bratt ned, bør det være mykt underlag under eller evt gjøres utilgjengelige for barn.
 • Tilgang til tak: Eiendommer som ligger i skråninger, kan ha usikrede tak som er lette å entre fra en eller flere kanter.
 • Gjerder og gelendre: Sjekk om de oppfyller forskriftsmessige krav.

Slik barnesikrer du huset ditt

Viktig om trær og beplantning

Det er også en rekke viktige ting å være oppmerksom på ved plassering av trær og beplantning.

– Store trær nær husets drenering er ikke gunstig, ei heller i nærheten av kloakkrør. Store trær er på søken etter fuktighet, og det er ikke uvanlig å finne defekte rør med røtter som tetter igjen, sier Nilsen fra Anticimex.

Dårlig plassering av trær:

 • Store trær nær husets drenering eller kloakkrør.
 • Løv- og bartrær fyller takrenner og sluk med blader og nåler og krever hyppig rens.
 • Prydbusker inntil husvegger kan forverre/forårsake råte i panel og pussavskallinger på betong/murflater.

Tross forbedringsområdene rundt huset i Asker, ser ikke Camilla bort i fra at de vil legge inn et bud.

– Mye kan løses med naturlige kanter, gjerder og beplantning. Vi må bare ta høyde for at det må noen utbedringer til, sier hun og smiler.

Andre ting å sjekke:

 • Snøfangere skal være montert på taket på alle sider av huset.
 • Eventuelle lekeapparater må være godt vedlikeholdt.
 • Basseng og dammer med vann må være sikret – enten med gitter eller gjerder.
Sjekk uteområde på visning, blindvei
Huset ligger innerst i en blindvei, men det er likevel litt trafikk der. Tenk over hvordan du best kan sikre lekende barn her. Foto: Farstein Rudjord

FOTO: FARTEIN RUDJORD