Flom og oversvømmelse

Flom og styrtregn – disse tiltakene kan hindre vannskader

Stadig flere opplever vannskader i forbindelse med flom og ekstremvær. Slik kan du redde hus og eiendeler fra store skader.

TekstIf-redaksjonen
FotoJohner / NTB Scanpix
Dato04.10.2019

De siste ti årene har det vært en dramatisk økning i vannrelaterte skader. Skader etter både flom og styrtregn har steget, men styrtregn har hatt den mest markante økningen. Antallet skader har økt med hele 800 prosent siden 1990-tallet, viser tall fra If.

Det kalles flom når vassdrag går over sine bredder, eller det oppstår såkalte villbekker på grunn av store mengder nedbør eller snøsmelting. Det er innlandet og områder rundt de store vassdragene som er mest utsatt for flom.

Styrtregn er store nedbørsmengder på kort tid. Tettbygde strøk med store tette overflater med mye asfalt eller belegningsstein blir spesielt utsatt for skader, siden vannet ikke så lett finner veien ned i jord eller bekker.

Ole Lislebø, ansvarlig for husforsikring i If.

Ole Lislebø, ansvarlig for eiendomsforsikring i If. Foto: If

– På forsikringsspråket skiller vi mellom skader forårsaket av flom og skader forårsaket av styrtregn, selv om skadene ofte blir de samme: hus og kjellere blir oversvømt av vann, veier skylles bort og jordskred sperrer av veier, forklarer Ole Lislebø, ansvarlig for eiendomsforsikring i If.

Beregn pris på husforsikring
Beregn pris innboforsikring

Stadig mer ekstremvær

Klimaendringer gjør at det stadig oftere oppstår lokalt styrtregn. Hele syv av ti kommuner har opplevd ekstremvær de siste ti årene.

Les også:Så godt forberedt er kommunene på ekstremværet
Gå til artikkel

I motsetning til flom grunnet økt vassdragsføring og snøsmelting, så er disse lokale styrtregnene vanskeligere å forutsi.

– Kortvarig, intens nedbør er ofte veldig lokal og er vanskeligere å varsle. Den bygger seg opp på kort tid, og dermed har man kortere tid å varsle på, forteller Hege Hisdal i Norges vassdrag og energidirektorat til NRK.

Forebygg skader fra flom og styrtregn

Fremover må kommunene gjøre en stor del av jobben med å sikre innbyggerne sine mot flomskader. Men det er også en del du selv kan gjøre for at eiendommen din skal bli bedre i stand til å ta imot større vannmengder.

Lislebø har syv tips for å forebygge skader:

  • Sørg for tilstrekkelig fall i terrenget rundt bygget slik at vann renner bort fra, og ikke inn mot bygget. Drens- og overvannssystemet skal være konstruert slik at overflatevann dreneres og føres vekk fra bygningen.
  • Grunnmur og andre utsatte deler av bygget bør behandles med murpuss, maling eller andre materialer som gjør at den holder vannet ute.
  • Bruk materialer og konstruksjoner som fliser og betong i underetasjer og kjellere.
  • Monter tilbakeslagsventiler på avløpsledninger ut av huset, da kan du unngå skader hvis det offentlige avløpsnettet går tett.
  • Ikke tøm hageavfall, jord, stein eller annen masse ved eller i bekker. Dette kan demme opp for vannet og gi nye løp mot eiendommen din.
  • Ikke rydd skråning mot bekker for naturlig vegetasjon, den tar opp og holder på vannet.
  • Hold avløp og rister åpne og sørg for at vannet har fritt leide.

3 tiltak ved flomvarsel

I motsetning til styrtregn som kommer plutselig, har du ofte bedre tid til å gjøre nødvendige sikkerhetstiltak dersom det er meldt flom:

  • Flytt gjenstander i kjeller opp i en overliggende etasje, og gjenstander i garasjen opp fra gulvet eller til et tørt og trygt sted.
  • Rydd hagen for møbler og andre løse gjenstander
  • Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.

Har huset ditt blitt rammet av flom?

Det er likevel mye som kan gjøres for å hindre ytterligere skader. Lislebø anbefaler å først sikre skadestedet:

– Kontakt politi eller brannvesen hvis du trenger hjelp for å sperre av området. Brannvesenet kan også være behjelpelige med å skaffe pumper for å tømme bygningen for vann, forteller Lislebø.

Det er viktig å få vann og fuktighet ut av bygningen raskest mulig. Fjern våte tepper og gulvbelegg, og åpne alle vinduer og dører når du er hjemme, slik at huset blir godt ventilert.

– Har en etasje blitt oversvømt, bør du ta sikringen, siden vann leder strøm og kan føre til kortslutning. Du bør også sjekke at avløpet ikke er tett før du tar i bruk huset igjen. Kontakt rørlegger hvis du trenger hjelp.

Forsikringen erstatter skader etter flom og styrtregn

Skadene relatert til flom og ekstremnedbør kan bli svært omfattende. Det er viktig å ha en forsikring som erstatter skadene på boligen og eiendelene dine, slik at du slipper de økonomiske konsekvensene.

– Hus- og innboforsikring i If dekker skader etter både flom og styrtregn. If har et kvalitetssikret nettverk av erfarne håndverkere, slik at våre kunder kan være trygge på at skadene blir reparert raskt og på best mulig måte, forteller Lislebø.

Beregn pris på husforsikring

Melde skader etter flom

Er du rammet av flom og skal melde en skade, er det viktig at du ikke kaster tingene du ønsker erstatning for før du du har snakket med forsikringsselskapet. Ved større skader vil det ofte komme en takstmann på befaring.

Ta gjerne bilder eller film av skaden, da det kan gjøre det enklere å vurdere skadeomfanget.

Meld skade