Flom og styrtregn – disse tiltakene kan hindre vannskader

Stadig flere opplever vannskader i forbindelse med flom og ekstremvær. Slik kan du redde hus og eiendeler fra store skader.

De siste ti årene har det vært en dramatisk økning i vannrelaterte skader. Skader etter både flom og styrtregn har steget, men styrtregn har hatt den mest markante økningen. Antallet skader har økt med hele 800 prosent siden 1990-tallet, viser tall fra If.

Det kalles flom når vassdrag går over sine bredder, eller det oppstår såkalte villbekker på grunn av store mengder nedbør eller snøsmelting. Det er innlandet og områder rundt de store vassdragene som er mest utsatt for flom.

Styrtregn er store nedbørsmengder på kort tid. Tettbygde strøk med store tette overflater med mye asfalt eller belegningsstein blir spesielt utsatt for skader, siden vannet ikke så lett finner veien ned i jord eller bekker.

– På forsikringsspråket skiller vi mellom skader forårsaket av flom og skader forårsaket av styrtregn, selv om skadene ofte blir de samme: hus og kjellere blir oversvømt av vann, veier skylles bort og jordskred sperrer av veier, forklarer Marius Duffaut, ansvarlig for eiendomsforsikring i If.

Beregn pris på husforsikring
Beregn pris innboforsikring

Marius Duffaut, ansvarlig for eiendomsforsikring i If. Foto: If
Marius Duffaut, ansvarlig for eiendomsforsikring i If. Foto: If

Stadig mer ekstremvær

Klimaendringer gjør at det stadig oftere oppstår lokalt styrtregn. Hele syv av ti kommuner har opplevd ekstremvær de siste ti årene.

I motsetning til flom grunnet økt vassdragsføring og snøsmelting, så er disse lokale styrtregnene vanskeligere å forutsi.

– Kortvarig, intens nedbør er ofte veldig lokal og er vanskeligere å varsle. Den bygger seg opp på kort tid, og dermed har man kortere tid å varsle på, forteller Hege Hisdal i Norges vassdrag og energidirektorat til NRK.

Forebygg skader fra flom og styrtregn

Fremover må kommunene gjøre en stor del av jobben med å sikre innbyggerne sine mot flomskader. Men det er også en del du selv kan gjøre for at eiendommen din skal bli bedre i stand til å ta imot større vannmengder.

Lislebø har syv tips for å forebygge skader:

 • Sørg for tilstrekkelig fall i terrenget rundt bygget slik at vann renner bort fra, og ikke inn mot bygget. Drens- og overvannssystemet skal være konstruert slik at overflatevann dreneres og føres vekk fra bygningen.
 • Grunnmur og andre utsatte deler av bygget bør behandles med murpuss, maling eller andre materialer som gjør at den holder vannet ute.
 • Bruk materialer og konstruksjoner som fliser og betong i underetasjer og kjellere.
 • Monter tilbakeslagsventiler på avløpsledninger ut av huset, da kan du unngå skader hvis det offentlige avløpsnettet går tett.
 • Ikke tøm hageavfall, jord, stein eller annen masse ved eller i bekker. Dette kan demme opp for vannet og gi nye løp mot eiendommen din.
 • Ikke rydd skråning mot bekker for naturlig vegetasjon, den tar opp og holder på vannet.
 • Hold avløp og rister åpne og sørg for at vannet har fritt leide.

3 tiltak ved flomvarsel

I motsetning til styrtregn som kommer plutselig, har du ofte bedre tid til å gjøre nødvendige sikkerhetstiltak dersom det er meldt flom:

 • Flytt gjenstander i kjeller opp i en overliggende etasje, og gjenstander i garasjen opp fra gulvet eller til et tørt og trygt sted.
 • Rydd hagen for møbler og andre løse gjenstander
 • Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.

Har huset ditt blitt rammet av flom?

Det er likevel mye som kan gjøres for å hindre ytterligere skader. Lislebø anbefaler å først sikre skadestedet:

– Kontakt politi eller brannvesen hvis du trenger hjelp for å sperre av området. Brannvesenet kan også være behjelpelige med å skaffe pumper for å tømme bygningen for vann, forteller Duffaut.

Det er viktig å få vann og fuktighet ut av bygningen raskest mulig. Fjern våte tepper og gulvbelegg, og åpne alle vinduer og dører når du er hjemme, slik at huset blir godt ventilert.

– Har en etasje blitt oversvømt, bør du ta sikringen, siden vann leder strøm og kan føre til kortslutning. Du bør også sjekke at avløpet ikke er tett før du tar i bruk huset igjen. Kontakt rørlegger hvis du trenger hjelp.

Forsikringen erstatter skader etter flom og styrtregn

Skadene relatert til flom og ekstremnedbør kan bli svært omfattende. Det er viktig å ha en forsikring som erstatter skadene på boligen og eiendelene dine, slik at du slipper de økonomiske konsekvensene.

– Hus- og innboforsikring i If dekker skader etter både flom og styrtregn. If har et kvalitetssikret nettverk av erfarne håndverkere, slik at våre kunder kan være trygge på at skadene blir reparert raskt og på best mulig måte, forteller Duffaut.

Beregn pris på husforsikring

Melde skader etter flom

Er du rammet av flom og skal melde en skade, er det viktig at du ikke kaster tingene du ønsker erstatning for før du du har snakket med forsikringsselskapet. Ved større skader vil det ofte komme en takstmann på befaring.

Ta gjerne bilder eller film av skaden, da det kan gjøre det enklere å vurdere skadeomfanget.

Meld skade

FOTO: JOHNER / NTB SCANPIX

 1. Magasinet

  Varslet storm? Slik beskytter du huset ditt mot de største skadene

  Ved storm har vinden en hastighet på 20,8 meter per sekund og kan forårsake betydelige skader. Dette kan du gjøre for å unngå store ødeleggelser.

  28.02.2021
 2. Magasinet

  Slik unngår du frosne vannrør i vinter

  Vinterkulde og store snømengder gjør at mange kan få seg en ubehagelig overraskelse. Slik forebygger du mot frosne rør og kuldeskader.

  14.02.2021
 3. Magasinet

  Unngå skader ved lynnedslag og torden

  Hver tredje nordmann har fått elektrisk utstyr ødelagt av lynet. Dette må du gjøre når tordenbygene begynner å rulle.

  28.01.2020
 4. Magasinet

  Slik unngår du frosne vannrør i vinter

  Vinterkulde og store snømengder gjør at mange kan få seg en ubehagelig overraskelse. Slik forebygger du mot frosne rør og kuldeskader.

  14.02.2021
 5. Magasinet

  Unngå skader ved lynnedslag og torden

  Hver tredje nordmann har fått elektrisk utstyr ødelagt av lynet. Dette må du gjøre når tordenbygene begynner å rulle.

  28.01.2020
 6. Magasinet

  Varslet storm? Slik beskytter du huset ditt mot de største skadene

  Ved storm har vinden en hastighet på 20,8 meter per sekund og kan forårsake betydelige skader. Dette kan du gjøre for å unngå store ødeleggelser.

  28.02.2021
 7. Magasinet

  Flom og styrtregn – disse tiltakene kan hindre vannskader

  Stadig flere opplever vannskader i forbindelse med flom og ekstremvær. Slik kan du redde hus og eiendeler fra store skader.

  10.01.2021
 8. Magasinet

  Sjekker du uteområdet når du er på visning?

  En flott tomt gir mange muligheter for utehygge. For å sikre at det blir en trygg lekeplass for barna, er det noen ting du bør være oppmerksom på.

  11.01.2022
 9. Magasinet

  Slik fungerer innboforsikringen din under flytting

  Et spørsmål som ofte dukker opp i en flytteprosess er "hva dekker innboforsikringen?" Innboforsikringen din er jo knyttet til én adresse, betyr det at alle tingene som står på den andre adressen er usikret?

  06.01.2022
 10. Magasinet

  Hvilken innboforsikring passer for deg?

  Uansett om du eier eller leier, en hybel, leilighet eller hus, så trenger du en innboforsikring for å sikre eiendelene dine. Men hvilken bør du velge?

 11. Magasinet

  Takst og tilstandsrapport – dette bør du se etter

  De fleste boliger som legges ut for salg, kommer med verditakst og tilstandsrapport. Vet du forskjellen på de to dokumentene? Her er en oversikt.

 12. Magasinet

  Derfor bør du velge Super husforsikring

  Et hus er en stor investering, og bør være godt forsikret. Super er If sin aller beste husforsikring. Dette er de fire viktigste grunnene til at du bør velge nettopp denne.

  25.01.2022
 13. Magasinet

  Skjeggkre – umulig å bekjempe?

  Visste du at skjeggkre kun lever innendørs i Norge? Likevel har de i løpet av få år spredd seg til boliger over hele landet. Slik blir du kvitt dem.