VBL - Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

VBL og IF har vært avtalepartnere siden 2006. Forsikringsavtalen gir deg som VBL-medlem en rekke fordeler, blant annet brannsikkerhetstolkning av prosjekter inn mot Varme Arbeider forskriften. Ingen andre leverandører har, så langt vi er kjent med, en slik tjeneste for blikkenslagere – før en skade oppstår. Vi kaller det If Aktiv Sikkerhet.

Samarbeidsavtalen mellom VBL og If

Blikkenslagere er en risikoutsatt næringsvirksomhet spesielt innen vannskader og særlig innen brann som har storskadepotensial. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver dag.

 Som VBL-medlem skal din bedrift ha riktig forsikring og riktig rådgivning og korrekt hjelp når forsikringen tas i bruk. Vi har derfor utviklet en VBL-standard som sikrer deg de forsikringene du bør ha.

VBL-avtalen hos If omfatter riktige og gunstige vilkår innen

  • Eiendom (bygninger, eiendeler og entreprenør ifølge NS-kontrakter)
  • Ansvar (bedrifts- og produktansvar ifølge NS-kontrakter, men også advokatforsikring, styreansvar, datakriminalitet, mm)
  • Avbrudd (omsetingsavbrudd som følge av forsikringsskade på kontor/lager)
  • Motor (kjøretøy, arbeidsmaskiner)