TEF - Takentreprenørenes forening

TEF og If har vært avtalepartnere siden 2019. Forsikringsavtalen gir deg som TEF-medlem en rekke fordeler, blant annet brannsikkerhetstolkning av prosjekter inn mot Varme Arbeider forskriften. Ingen andre leverandører har, så langt vi er kjent med, en slik tjeneste for taktekkere – før en skade oppstår. Vi kaller det If Aktiv Sikkerhet.

Samarbeidsavtalen mellom TEF og IF

Taktekking er en risikoutsatt næringsvirksomhet innen spesielt vannskader og særlig innen brann som har storskadepotensial. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver dag.

Som TEF-medlem skal din bedrift ha riktig forsikring og riktig rådgivning og korrekt hjelp når forsikringen må tas i bruk. Med skadeforsikring, helseforsikring og pensjonsforsikring er vi totalleverandør av forsikringsprodukter til TEFs medlemsbedrifter.

 • Riktig rådgivning

  Kjøper du forsikring av IF får du riktig rådgivning og riktige forsikringer. Rådgiverne våre kjenner din bransje, og kan derfor gi deg profesjonell veiledning om forsikringer og skadeforebyggende tiltak.

 • Support på Varme Arbeider

  Ingen prosjekter er like, forskriften for varme arbeider kan være tung å tolke i en hektisk hverdag. Derfor jobber vi aktivt med å oppdatere vår liste med spørsmål som stilles til denne forskriften, slik at TEFs medlemmer kan lære av andres spørsmål.

  Ta kontakt for ditt prosjekt vedrørende spørsmål om dette tema.

  Kontakt oss
 • Advokatforsikring

  TEF-styret har fattet vedtak per februar 2021 om at alle TEF-medlemmer bør kjøpe If Advokatforsikring. Forsikringen dekker kontraktsmessig rådgivning og er sterkt konfliktsforebyggende, som også reduserer sannsynligheten for andre skader. 

  Les mer