TEF - Takentreprenørenes forening

TEF og If har vært avtalepartnere siden 2019. Forsikringsavtalen gir deg som TEF-medlem en rekke fordeler, blant annet brannsikkerhetstolkning av prosjekter inn mot Varme Arbeider forskriften. Ingen andre leverandører har, så langt vi er kjent med, en slik tjeneste for taktekkere – før en skade oppstår. Vi kaller det If Aktiv Sikkerhet.

Samarbeidsavtalen mellom TEF og IF

Taktekking er en risikoutsatt næringsvirksomhet innen spesielt vannskader og særlig innen brann som har storskadepotensial. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver dag.

Som TEF-medlem skal din bedrift ha riktig forsikring og riktig rådgivning og korrekt hjelp når forsikringen må tas i bruk. Med skadeforsikring, helseforsikring og pensjonsforsikring er vi totalleverandør av forsikringsprodukter til TEFs medlemsbedrifter.