Viltpåkjørsel - dette må du gjøre

Det er ikke straffbart å kjøre på det dyr, men det er straffbart å ikke melde fra.

Dette plikter du å gjøre om du skulle være så uheldig å kjøre på et dyr eller oppdager et påkjørt dyr.

Dette skal du gjøre ved uhell

 • Ta på deg refleksvesten og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant.
 • Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp.
 • Ring 113 hvis noen trenger akutt hjelp.
 • Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen. De vil varsle viltnemda. Oppgi gjerne koordinatene dine, de finner du i kart eller kompasset på mobilen.
 • Hvis du bruker Hjelp 113-appen, kan du ringe politiet direkte fra appen. Da ser de nøyaktig hvor du ringer fra.

Dersom dyret ble skadd, men løp videre

Det er et offentlig ansvar å spore opp og avlive skadet vilt. Politiet vil sørge for at en sporingsekvipasje med hund og jeger blir sendt til stedet.

Hvis du får tillatelse fra politiet til å kjøre videre, vil det lette jobben med å spore opp viltet dersom du henger en refleksvest e.l. der hvor dyret forsvant. Ikke følg etter skadd vilt selv, det vil gjøre sporingen vanskeligere.

Dersom dyret blir liggende

Du har ikke lov til å avlive storvilt eller dyr fra dyrehold selv, med mindre politiet gir deg tillatelse.

Fugler og små dyr har du lov til å avlive selv, dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt.

Råd for å unngå påkjørsel

 • De fleste påkjørsler av vilt skjer i skumringen morgen og kveld – så sveip jevnlig blikket mot sideterrenget på begge sider når du kjører i skumringen.
 • Elgpåkjørsler skjer som oftest i perioden høst fram til våren. Er det mye snø og særlig når det nettopp har snødd mye, er faren ekstra stor.
 • Hjort, rein, sauer og geiter er flokkdyr – ser du ett dyr, må du være oppmerksom på at det ofte er flere i nærheten.
 • Vær obs på at et dyr som ser rolig ut, plutselig kan løpe ut foran bilen.

Når du passerer et ulykkessted

 • Senk hastigheten og kjør sakte forbi
 • Jeger med hund søker ofte etter spor ved og på veien
 • Et skadet dyr er i nærheten og kan plutselig løpe ut på veien igjen

Kontakt oss

Kjører du på et dyr som går løst i veien og bilen blir skadet, betaler du bare halv egenandel med bilforsikringen hos oss, dersom du melder fra til politiet eller viltnemnd på stedet.

Kontakt oss om du trenger bilberging. Vel hjemme igjen kan du melde skaden til oss.