Utsatt for dataangrep?


Kontakt oss med det samme når du har vært utsatt for et dataangrep. Du får hjelp hele døgnet.

Ring 21 49 24 00

Anmeld også til politiet

Og ikke slett spor. Det kan være avgjørende bevismateriale både vi og politiet har bruk for.