skademelding fiskeoppdrett

Anleggets navn *
Telefon *
Adresse *
Avtalenummer
Postnummer *
Kontonummer
Kontaktperson *
Hva brukes fartøyet til (fiske, frakt og lignende)? *

Opplysninger om skaden

Hvor oppsto skaden (sted/posisjon)? *
Hvordan skjedde skaden? Gi en kort beskrivelse av hendelsesforløpet *
Hva er sannsynlig årsak til skaden? *
Hvordan var vær- og strømforhold

Var andre fartøy vitne til hendelsen? *

Fartøyets navn
Hvor og når skal eller ønskes skaden utbedres?
Hvor kan skaden besiktiges?
Hvor stor anslår du skaden til å være?

Er skaden meldt til en representant for If/havariagent/politi/andre? *

Hvem er skaden meldt til?
Skademelders navn *
Hva er din e-postadresse? *
* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt... Skjemaet blir sendt...

Her kan du lese om vår behandling av personopplysninger