Skademelding fiskeoppdrett

Opplysninger om skaden

Var andre fartøy vitne til hendelsen? *
Er skaden meldt til en representant for If/havariagent/politi/andre? *
* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt...

Her kan du lese om vår behandling av personopplysninger