Hvem skal varsles ved skade?

Ta alltid kontakt med oss

Ta alltid kontakt med oss når du opplever en skade. Ved kollisjon fyller du ut en egen skademelding for kollisjonsskader. Skriv ned navn på vitner og ta gjerne bilder.

Kontakt politiet ved brann, tyveri/innbrudd, hærverk på bil eller skade på person. Du får tak i politiet der du er ved å ringe 02800, men er det en nødsituasjon ringer du 112.

Last ned politiets skadeskjema