Forsikringsskjønn

Ved skade kan du som kunde også kreve verdier/skadebeløp avgjort ved skjønn.

Hva er forsikringsskjønn

Ved skade kan du som kunde også kreve verdier/skadebeløp avgjort ved skjønn.

​Et forsikringsskjønn innebærer at partene får en uavhengig og bindende verdivurdering. Det er ingen forutsetning at det foreligger uenighet mellom partene for at skjønn kan kreves.

Hver av partene oppnevner en skjønnsmann. Skjønnsmennene skal være nøytrale og skal gi en objektiv verdivurdering. Kostnader til skjønnsmann må du selv betale dersom du velger skjønn.

Du finner mer informasjon om forsikringsskjønn på Finansportalen