Skademelding rettshjelp

Del 1: Informasjon om forsikringstaker

Del 2: Informasjon om eventuell representant for forsikringstaker


 

Del 3: Informasjon om fullmakt

Del 4: Informasjon om saken

Er det oppstått tvist i saken?
Er det flere parter i tvisten?

Del 5: Informasjon om advokat og juridisk bistand i saken

Er advokat engasjert i forbindelse med saken?
Foreligger foreløpig og/eller rettskraftig rettsforlik/dom
Omtaler dommen/rettsforliket idømte/tilkjente sakskostnader?
* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt...

Vi behandler personopplysninger etter kravene i personopplysningsloven og øvrige databeskyttelse- og forsikringslover. Her kan du lese om hvordan vi behandler personopplysninger.