Våre NLF-spesialister i Oslo

Line Slotvik

Telefon
32 80 70 99

Mobil
93 48 04 37

Kontakt Line Slotvik

Allan Kjeldgaard

Telefon
21 49 77 00

Mobil
95 44 81 89

Kontakt Allan Kjeldgaard

Terje Hansen

Telefon
23 40 49 27

Mobil
92 44 16 55

Kontakt Terje Hansen

Irene Rasmussen

Telefon
23 13 50 15

Mobil
93 41 95 41

Kontakt Irene Rasmussen

Sølvi Hval

Telefon
22 53 32 33

Mobil
92 22 88 61

Kontakt Sølvi Hval

Kim Kvisle Sletterød

Mobil
93 48 06 33

Kontakt Allan Kjeldgaard