Kjell Martin Sirnes
Senior forsikringsrådgiver – Bedrift

Telefon
95 20 94 90

kjell.martin.sirnes@if.no

Kjell Olav Fosseli-Haugen
Storkundeansvarlig

Telefon
40 09 43 63

kjell.olav.fosseli-haugen@if.no