Våre MEF-spesialister i

Rogaland

Vi hjelper deg som er medlem av MEF med forsikringer

Dagfin Lea

TELEFON
51 89 86 38

MOBIL
93 40 36 33

Kontakt Dagfin Lea

Inge Torkelsen
Assurandør næring

Telefon
51 67 73 00

Kontakt Inge Torkelsen

Kjell Martin Sirnes
Senior forsikringsrådgiver – Bedrift


MOBIL
95 20 94 90

kjell.martin.sirnes@if.no

Rune Eikeland

TELEFON
53 41 75 58

MOBIL
93 40 35 03

Kontakt Rune Eikeland