Fakturahjelp for bedrifter

Spørsmål og svar om fakturaer og betaling
Her kan du lese svar på vanlige spørsmål om betaling til oss. Du finner også en beskrivelse av våre fakturaer som hjelper deg med å løse eventuelle fakturaspørsmål.

Forklaring av faktura

Her får du en forklaring på hva de ulike delene en faktura kan inneholde.

Logg inn

Logg inn for å se alle fakturaene dine, forsikringsavtaler og betalingsplan.

Kontakt oss

Fant du ikke svar? Ring oss på telefon 62 51 65 31 eller send en melding.

Hvilken dato og hvor mye penger trekkes via min avtalegiro?

Du finner dato for månedsbetalingen i betalingsplanen din som du mottar sammen med forsikringsavtalen. Du finner også betalingsplanen i samme dokument som forsikringsavtalen når du logger inn.

I betalingsplanen kan du også se hvor mye som trekkes ved hver betaling. Kontakt oss gjerne hvis du vil ha en annen trekkdato.

Hva skjer hvis en avtalegiro-betaling har gått feil?

Hvis betalingen ikke kunne trekkes fra kontoen din får du en innbetalingsfaktura for den uteblitte betalingen som du betaler manuellt. For å sikre at betalingene går som de skal, kan det være smart å sette årsprisen for forsikringene som beløpsgrense.

Er forsikringen min betalt?

På fakturaen din, eller på betalingsplanen, kan du ikke se om forsikringen er betalt. Men du kan alltid logge inn for å se om forsikringen er betalt, eller kontakte oss hvis du er usikker.

Hva skal jeg betale for?

Hvis du betaler med faktura

Du ser hva du betaler for i forsikringsavtalen du fikk i forbindelse med at du kjøpte forsikring hos oss. På fakturaen ser du forsikringsnummeret ditt som du kan koble mot forsikringsavtalen.

Hvis du betaler via avtalegiro

Du kan ikke se hvilken forsikring som et trekk i nettbanken gjelder for. Det kan du derimot se i betalingsplanen du får sammen med forsikringsavtalen, eller ved å logge inn.

Er min avtalegiroavtale godkjent?

Du kan se om avtalegiro-trekket er godkjent i nettbanken din. Kontakt oss om du er usikker på om avtalen er godkjent eller klargjort fra If sin side.

Hvorfor ble det så høyt beløp på det første avtalegiro-trekket?

Vi fakturerer alltid 3 måneder på første faktura når en 12 måneders betalingsavtale med AvtaleGiro opprettes. Avhengig av når forsikringsavtalen din starter, og når avtalegiro-avtalen er opprettet, utsettes den første betalingen til alt er klart. Det kan bety at den første månedens betaling blir høyere. I betalingsplanen din ser du hvor mange ganger vi kommer til å trekke betaling, og hvordan årskostnaden fordeles på disse trekkene.

Hvordan fordeles kostnadene ved månedsbetaling?

Det første og siste trekket med avtalegiro skiller seg litt fra andre måneder hvis forsikringen starter midt i en måned. Den første måneden slås da sammen med den kommende måneden. Men om du velger en annen dato for avtalegiro-trekk enn datoen forsikringen starter så fordeles månedskostnaden ut på de resterende 11 månedene.

Vi fakturerer alltid 3 måneder på første faktura når det inngås avtale om 12 måneders betaling med AvtaleGiro.

Det totale beløpet er alltid årsprisen da vi ikke tar noen ekstra avgifter når du deler opp betalingen.

Jeg vil betale månedsvis med avtalegiro - hva gjør jeg?

Du kan betale forsikringene dine med AvtaleGiro

Ved en ny avtale sender vi faktura på de tre første månedene som må betales og så kan det opprettes avtalegiro. Når det er opprettet i nettbanken får vi beskjed fra Nets om at det er opprettet. Da deler vi den resterende summen på de månedene som er igjen frem til hovedforfall og sender ut en betalingsplan som forteller hvor mye som kommer til å bli trukket hver måned.

AvtaleGiro er tilpasset deg som ønsker automatisk betaling av fakturaer. Med denne løsningen betales de faste regningene direkte fra konto på forfallsdagen. Du får god oversikt ved at du får varsel minst syv dager før forfall, og kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften.

Vi gjør oppmerksom på at AvtaleGiro er en avtale mellom deg og banken. Vi ber deg derfor gjøre deg kjent med vilkårene for AvtaleGiro.

Hvordan betale fra utlandet?

Innbetaling fra utlandet kan gjøres til Nordea Norge.

IBAN: NO5860030674564
BIC/SWIFT: NDEANOKK

Hva er EHF?

EHF (Elektronisk Handelsformat)

EHF (Elektronisk Handelsformat) er en norsk tilpasning til et felleseuropeisk fakturaformat. Det benyttes av statlige, kommunale og private virksomheter for mottak av regninger.

En EHF-faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem. Fordi den mottas og leses automatisk er du trygg på at den kommer raskt frem til riktig mottaker.

For å sende EHF-fakturaer må du bruke et fakturasystem som har støtte for det. Ellers trenger du ingen spesielle avtaler, hverken med banken eller andre.

For å bli registrert i ELMA må man ha fakturasystem som støtter Elektronisk Handlesformat (EHF) og PEPPOL BIS, og være kunde av en leverandør som kan registrere din organisasjon i ELMA.

Hva er Kreditfaktura kontra melding om tilbakebetaling?

Kreditfaktura er et bilag for å føre mot en faktura som ikke lenger er gyldig, og må ikke forveksles med et tilgodebeløp.

Hvis du har et beløp tilgode sender vi ut melding om tilbakebetaling hvor du selv kan velge å få beløpet utbetalt, eller eventuelt trekke fra på neste faktura.