Avregistrering av bedriftens kjøretøy

For bedrifter som har kjøretøy som ikke brukes hele året har det nå blitt enklere å av- og påregistrere kjøretøyet.

Med den digitale selvbetjeningsløsningen til Statens vegvesen kan bedrifter avregistrere kjøretøy midlertidig. Det er ikke lenger nødvendig å møte opp på trafikkstasjonen for å levere inn skiltene.

Avregistrere bedriftens kjøretøy - slik fungerer det:

  • Når kjøretøyet avregistreres får vi melding fra Statens vegvesen.
  • Ansvarsforsikringen og Trafikkforsikringsavgiften til staten avsluttes automatisk.
  • Øvrige forsikringer på kjøretøyet beholdes.
  • Hvis bedriften har flåteforsikring annulleres samtlige forsikringsdekninger. Kontakt kundesenteret hvis dere ønsker å beholde noen dekninger i en flåteforsikring.
  • Det er eier som må avregistrere kjøretøyet. Det betyr at hvis det f.eks. er et leaset kjøretøy, er det leasingselskapet som må sende inn avregistrering.
  • Når dere skal påregistrere kjøretøy igjen kan dere selv gjøre dette ved å logge inn på Mine sider

Noe å huske på

Det kan være lett å glemme at kjøretøyet ikke kan brukes når kjennemerkene fortsatt er på. Vi anbefaler derfor å ta av kjennemerkene for å hindre at noen bruker kjøretøyet mens det er digitalt avregistrert.

  • Husk at kjøretøyeier er pliktig til å informere alle brukere av kjøretøyet om at det er avregistrert og uforsikret, og dermed ikke kan brukes.

  • Uforsikrede kjøretøy kan ikke stå parkert på offentlig plass eller et sted.

  • Avregistrering kan kun gjøres hvis det har gått minst 14 dager siden siste påregistrering.

Spørsmål og svar