Hvorfor trenger vi transportforsikring?

Hvorfor trenger en bedrift som sender alle varene med bil transportforsikring når dette er undergitt reglene i Lov om Vegfraktavtale?

Svar: Dere trenger transportforsikring fordi transportøren kun er ansvarlig for tap i henhold til ​begrensningsreglene i Lov om Vegfraktavtaler.

Disse sier at transportøren ikke svarer for mer enn 17 SDR (ca. 170 kr kiloen). Transportøren spør altså ikke hva varen er verdt, men hva den veier.

Et annet viktig moment er at transportøren ikke er ansvarlig for tap som skyldes forhold han ikke kunne unngå (force majeure), slik som brann, innbrudd m.m.

Transportøren er altså kun ansvarlig for tap han kan klandres for å ha forårsaket.

I snitt svarer en transportør for ca 20 % av varens verdi, når han kommer i ansvar.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer