Starte NUF-selskap

NUF - Norsk avdeling av utenlandsk foretak

Hvis du skal starte NUF skal det være et utenlandsk foretak som er ansvarlig for virksomheten i den norske avdelingen.

Dersom avdelingen ikke drives fra et fast forretningssted i Norge og kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser, må det registreres en norsk representant som står solidarisk ansvarlig for merverdiavgift. NUF er en forkortelse for Norsk avdeling av utenlandsk foretak.

Når du skal starte NUF vil foretaket normalt bli avgiftspliktig til Norge, og foretaket må selvsagt forholde seg til norske regler. Hvis du skal ansette personer fra utlandet, må du søke om oppholdstillatelse for disse. Det er ikke krav til egenkapital når du skal starte NUF. Dette er en av grunnene til at det å starte NUF i noen tilfeller velges foran aksjeselskap.

Utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge har registreringsplikt i Foretaksregisteret.

Hvordan starte NUF

For å registrere virksomheten sender man inn skjemaet Samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene. Du må vedlegge følgende dokumentasjon:

  • Registreringsbevis fra myndighetene i det landet hvor foretaket er registrert som viser at virksomheten er registrert der
  • Hovedforetakets stiftelsesdokumenter og vedtekter
  • Protokoll fra styrende organ i foretaket (for eksempel styret) som viser at foretaket ønsker å etablere en avdeling i Norge
  • Navn på ansvarlig i avdelingen i Norge, eventuelt navn på norsk representant og villighetserklæring fra denne.

Alle dokumenter og vedlegg som sendes Foretaksregisteret skal være på norsk, og du må oppgi en norsk virksomhetsadresse. Meldingen må underskrives av styret og daglig leder her i landet for å bli godkjent.