Organisasjonsnummer

Registrering av firma i Brønnøysundregisteret

Når du skal starte eget firma, må firmaet registreres slik at du får et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummer er et ni-sifret registreringsnummer som tildeles av Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene for en organisasjon (foretak, idrettslag etc.) som skal operere som en offentlig aktør.

Organisasjonsnummeret skal oppgis ved for eksempel opprettelse av en bankkonto, på salgsfakturaer, henvendelser til offentlige myndigheter og oppgaver av økonomisk art som skal leveres på vegne av organisasjonen.