Faktura

Bruker du mye tid på manuelt arbeid i forhold til inn- og utbetalinger er OCR og remittering løsningen for deg.

Som betalingsmottaker sender du kunden en faktura hvor KID (kundeidentifikasjon) er påført. KID identifiserer betaleren og hva betalingen gjelder. For å komme i gang trenger du et økonomisystem (faktura- og regnskapsprogram) hvor faktura med KID blir produsert. Mange velger også å integrere nettbanken med bedriftens økonomisystem. Gjennom et slikt oppsett har du full kontroll på betalingene.

Spar tid med OCR - innbetalinger

Når kunden betaler fakturaen, får bedriften en spesifikasjon av innbetalingene på en OCR-fil for automatisk oppdatering av kundereskontroen (reskontroen er en oversikt over hvem som skylder deg penger). Du slipper dermed den manuelle jobben med å registrere innbetalinger.

Spar tid med remittering - utbetalinger

Ved integrasjon av nettbanken Business Online mot bedriftens økonomisystem er det mulig å sende utbetalinger på fil fra økonomisystemet og inn i nettbanken. Dette betyr at du slipper dobbeltregistreringer av utbetalinger.