Sau i landbruket

Mange små besetninger mangler forsikring

I dag er det ca 1,1 millioner vinterfora sauer i landbruket i Norge, fordelt på ca 18 000 besetninger. Blant de bøndene som har større besetninger er det høyst vanlig med forsikring på dyrene, men mange små besetninger mangler forsikring. Vi ønsker å bidra til å få andelen forsikrede sau opp på tilnærmet samme nivå som det er ellers i norsk husdyrhold, sier landbrukssjef Tore Sætren i If Skadeforsikring.

Sysselsetting

Totalt utgjør sauenæringen 10 – 12 000 årsverk, men drives i stor grad som binæring. I gjennomsnitt har saueprodusentene omlag 80% av inntektene sine fra annen yrkesaktivitet. Saueholdet har størst betydning i kyst og fjellstrøk.

Saueavl

De ulike rasene har ulike egenskaper. Den vanligste sauerasen i Norge er Norsk Kvit sau, men ved valg av rase har rasens egenskaper stor betydning. Ressursgrunnlaget på gården er også viktig å ta i betraktning både ved valg av rase og hvor stor besetningen skal være.

Forsikring av sau i landbruket

Våre forsikringsspesialister har lang og bred erfaring på forsikring av sau i landbruket. Hvis du vil vite mer og snakke med en av spesialistene kan du besøke sidene våre om landbruksforsikring​