Hester

Det er anslått at det er ca 60 000 hester i landbruket i Norge, trolig er det flere. Våre forsikringsspesialister vet hvordan disse bør forsikres.

Antall sysselsatte i hestenæringen

Hestenæringen er en betydelig næring, og det skapes et årsverk for hver tiende hest. Mange av disse er ute i distriktene. Hvis hesteholdet i norsk landbruk styrkes, vil dette bidra til økt rekruttering til landbruket, og kanskje særlig blant unge kvinner. Norsk Hestesenter opplyser at fagskoletilbud innen hestefag domineres av kvinner, og mange av disse med tilknytning til landbruket

Store Norske leksikon​ skriver følgende om hest (vi har endret artikkelen noe)​:

Den store mekaniseringen av landbruket reduserte antall hester i Norge fra:

  • 238 000 i 1946
  • til ca. 20 000 på 1970-tallet
  • I siste halvdel av 1990-årene har bare ca. 10 % av driftsenhetene i landbruket hest, men antall hester er i sterk økning på grunn av fritidsbehov, rytter-, trav- og galoppsport.

Tidlig på 2000-tallet var det 35 000 – 40 000 hester i Norge. Disse fordelte seg med ca.

  • ​50 % travhest (varm- og kaldblodstraver)
  • 15 % fjordhest
  • 10 % varmblods ridehest
  • 10 % islandshest
  • 6 % britiske ponniraser
  • I tillegg kommer galopphest, nordlandshest, tungdøl, arabiske fullblodshester samt noen dyr av ytterligere 4–5 raser.

Hest og avl

Mange av de tradisjonsrike avlstiltakene holdes i hevd også i dagens hesteavl. Hesteslipp i fjellet, hesteutstillinger, fellesbeiter og hesteavlslag er en del av dagens avlsarbeid og av norsk kulturhistorie. Samtidig er moderne avlsprinsipper med avlsplaner, avlsverdiberegninger osv. tatt i bruk i hesteavlen.

Forsikring av hest i landbruket

Våre forsikringsspesialister har lang og bred erfaring på forsikring av hest i landbruket. Hvis du vil vite mer og snakke med en av spesialistene kan du besøke sidene våre om landbruksforsikring​​