Bonde

I Norge i dag bruker vi yrkestittelen bonde eller gårdbruker om en person som eier et gårdsbruk, eller driver dette for andre.

Vi har også betegnelsen småbruker. Dette er gårdbrukere som driver sin virksomhet på mindre gårdsbruk enn de store, tradisjonelle gårdene.

Næringsgreiner for en bonde

Ofte driver en gårdbruker med flere næringsgreiner. Vanlige næringsgreiner er:

  • Planteproduksjon (f.eks. skogbruk, korn, poteter, grønnsaker, bær)
  • Husdyrproduksjon (f.eks. gris, storfe, sau)
  • Melkeproduksjon (kumelk og geitemelk)
  • Annen produksjon

Eksempler på annen produksjon kan være gårdsturisme og pelsdyroppdrett. Mange bønder har også jakt og fiske som tradisjonelle tilleggsnæringer, f.eks. utleie av jaktrettigheter eller fiskerettigheter.

Bonde på heltid eller deltid

Antallet som driver som bonde på heltid har minsket de siste 50 til 60 årene. Mange bønder velger av ulike grunner å ta seg arbeid utenfor gårdsbruket, enten på fulltid eller deltid.

Forsikringer for en bonde

Det kan være vanskelig for en bonde å bestemme riktig forsikringsløsning. Vi har derfor forsikringsspesialister på forsikringer for bonden rundt om i landet. Dette er et av områdene hvor vi har lengst og bredest erfaring.

Se hvordan vi kan hjelpe deg med landbruksforsikring​