Hva skjer når det skjer?


Å få skader i hjemmet er aldri en hyggelig opplevelse. Det dukker raskt opp spørsmål om hva som nå vil skje. Nedenfor ser du stegene som inngår i de aller fleste skadesaker.

Spørsmål om praktiske sider ved reparasjonsarbeidet i en konkret skadesak, kan med fordel rettes direkte til håndverkerpartneren som utfører arbeidet hos deg.

Spørsmål om forsikringsavtalen og vilkårene, stiller du til oss. Vi kommer til å gjøre vårt ytterste for at livet ditt skal vende tilbake til normalen så snart som mulig.

Hvis du ønsker mer informasjon enn det du finner her, er det bare å ta kontakt.

Skadeprosessen (steg 1-5)

Godt å vite

Egenandel

Egenandelen er den delen av skadekostnaden du betaler selv. Størrelsen på egenandelen avhenger av hvilken type skade du har hatt, og hvilken egenandel boligselskapet valgte da dere kjøpte forsikringen. Vanligvis får du oppgitt størrelsen på egenandelen etter at du har sendt inn skademeldingen til oss. Når skaden er ferdig utbedret sender vi faktura for betaling av egenandel til boligselskapet. Om boligselskapet krever egenandelen inn fra andelseier/seksjonseier, er opp til styret.

Endringer og tilleggsarbeid

Forsikringen din erstatter reparasjon til samme stand som før skaden oppstod. Hvis du ønsker å gjøre endringer eller forbedringer utover det forsikringen dekker, må det skje i dialog mellom deg og vår partner. De hjelper deg med materialvalg, og kan svare på spørsmål du måtte ha i forbindelse med tilleggsarbeidet. Merkostnadene ved tilleggsarbeider eller oppgraderinger, må du selv stå for.

Erstatning for strømforbruk

Avfuktere og vifter bruker strøm. Vår partner måler alltid hvor mye strøm som brukes, og vi kompenserer deg for merkostnadene.

Fakturering

I saker der vår håndverkerpartner styrer utbedringen, sendes fakturaene direkte til oss. Hvis du har bestilt tilleggsarbeider eller forbedringer, sendes faktura for den biten til deg.

Miljø og bærekraft

For oss er det av største betydning å opptre på en miljøvennlig måte. Alle skader vi behandler skal skje med så liten påvirkning på miljø og folkehelse som mulig. Vi har bærekraftstandarder for transport, energibruk, utstyrsvalg, materialer og håndtering av kjemikalier og annet avfall.

Av miljøhensyn river vi ikke mer enn nødvendig. Det er ofte mulig å delreparere en skade. Dette betyr at vi, så langt det er mulig, beholder materialene i det skadede rommet, og bare erstatter de som faktisk er skadet. Hvis skaden ikke kan delrepareres på denne måten, erstattes vegg- og gulvbekledning i rommet sin helhet. Tilstøtende uskadde rom med samme overflatelag som de skadede erstattes ikke.

Når man river blir det alltid avfall. Vi gjør vårt ytterste for å minimere transport og dermed utslipp.