Når vann trenger inn i bygningen

Slik unngår du skade

  • Sørg for å fjerne snø fra balkonger
  • Sørg for at sluk på balkonger er åpne slik at vann kan renne vekk
  • Sørg for at kummer rundt bygget er åpne
  • Sørg for at vannet ledes mot kummene og vekk fra bygget
  • Pass på at ting som lagres i kjelleren ikke står direkte på kjellergulvet, men er plassert på hyller, paller, el.l. Da blir ikke tingene ødelagt selv om det skulle komme en del vann inn i kjelleren.

Hvis vann har kommet inn

  • Avdekk lekkasjestedet og få det tettet – dette dekkes ikke av forsikringen
  • Hvis det blir følgeskader inne, kan disse meldes til oss på nett.