Hovedmeny Til innhold

Spørsmål 1 av 10

Forsikring er et populært ansattgode. Men hvilken fordel vurderes høyest blant arbeidstakere?

Spørsmål 2 av 10

Hva er den vanligste årsaken til langt sykefravær?

Spørsmål 3 av 10

Én dags sykefravær koster omtrent like mye som…

Spørsmål 4 av 10

Stress kan føre til at vi ikke har det bra og tar dårlige beslutninger. Kjenner du noen som aldri blir stresset?

Spørsmål 5 av 10

En ansatt drar på kundemøte, og blir frastjålet vesken sin på toget. Hvilken forsikring erstatter den ansattes personlige eiendeler?

Spørsmål 6 av 10

Helseforsikring er en fradragsberettiget kostnad for bedriften. Men hvordan kan den påvirke den ansattes økonomi?

Spørsmål 7 av 10

I tillegg til at ansatte har det bedre, viser studier at en firedagers arbeidsuke bidrar til…

Spørsmål 8 av 10

I gjennomsnitt, hvor mange arbeidsdager er en ansatt sykemeldt hvert år?

Spørsmål 9 av 10

Hvis du har kjøpt helseforsikring til dine ansatte, hva ville du gjort hvis du merket at en ansatt var deprimert grunnet private årsaker?

Spørsmål 10 av 10

Hvis legen din sender en henvisning til spesialisthelsetjenesten. Hvor lang svarfrist har de på å behandle henvisningen (vurdere om du har rett på videre behandling)?