Innskuddspensjon


Hvis du har ansatte i virksomheten din er det lovpålagt at du oppretter en pensjonsavtale. Innskuddspensjon er en pensjonsavtale hvor du som arbeidsgiver innbetaler et årlig innskudd til de ansatte.

Få tilbud på innskuddspensjon.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Hva er innskuddspensjon?

Veldig enkelt forklart er innskuddspensjon en pensjonsavtale der bedriften sparer en avtalt prosentsats av den ansattes lønn til pensjon.

Den ansatte får beløpet innbetalt på innskuddskontoen sin, og pensjonspengene plasseres i en investeringsprofil som den ansatte selv velger. Medarbeiderne får full oversikt over pensjonen og kan selv gjøre endringer, for eksempel endre investeringsprofil, innenfor det som er avtalt med bedriften. Hvor mye den ansatte til slutt har på innskuddskontoen er avhengig av blant annet hvilke investeringsprofiler som er valgt underveis, hvor stor avkastningen har vært og hvor mange år det har blitt innbetalt penger på kontoen.

Bedriften bestemmer hvor store innskudd som skal gjøres

  • Minimumssatsene er 2 % av lønn mellom 0 G og 12 G
  • Kan spare inntil 7 % av lønn opptil 12 G
  • Mulig med tilleggsinnskudd på inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G
  • Grunnbeløpet (G) i folketrygden reguleres 1. mai hvert år.

Utbetaling av innskuddspensjon

Alt som er innbetalt til innskuddskontoen og avkastningen på dette er det som benyttes til utbetaling av pensjon. Man kan ta ut pensjon fra 62 år, men den må utbetales i minimum 10 år og utbetalingstiden må vare til man er minimum 77 år. Ved død skal beløpet som fortsatt står på innskuddskontoen utbetales til de etterlatte.

Spørsmål og svar om innskuddspensjon