Utredning og behandling

Har du vært hos fastlegen din, og blitt henvist til videre utredning, kan helseforsikringen hjelpe deg hvis ventetiden offentlig er lang. Vi samarbeider med en rekke private klinikker, med høy kompetanse på utredning og behandling av ulike medisinske tilstander.

Meld sak på helseforsikringen din

Dersom du har plager som krever spesialkompetanse vil du som oftest bli henvist videre i spesialisthelsetjenesten for utredning og behandling. Dette foregår gjerne på sykehusnivå offentlig, hvor det erfaringsmessig er lange ventetider. Hensikten med helseforsikringen er å kunne sikre rask tilgang på spesialistkompetanse. 

Hvis du har blitt henvist til spesialisthelsetjenesten, og ventetiden offentlig er lenger enn garantitiden i forsikringsavtalen, kan du registrere en sak hos oss. Dette gjelder både hvis du er henvist til bildeundersøkelser, som MR eller CT, og til legespesialist, som lungelege, ortoped eller nevrolog. 

Ved reisevei på mer enn 50 km én vei for utredning eller behandling dekker vi transport etter statens satser for pasientreiser.

Overnatting, taxi og fly: Skal forhåndsgodkjennes av Vertikal Helse. Ta kontakt med din medisinske rådgiver for bestilling av flybilletter og overnatting.

Ledsager: Reise for ledsager dekkes i spesielle tilfeller, og skal forhåndsgodkjennes av Vertikal Helse. 

Søk refusjon av reiseutgifter

Garantitid

Garantitiden er en garanti for at første undersøkelse eller behandling skal finne sted innen et gitt antall virkedager.  Vår garantitid er 7 virkedager til utredning, og deretter 10 virkedager til behandling.

Rehabilitering

Helseforsikringen dekker ett rehabiliteringsopphold på inntil fire uker, dersom behovet er en direkte følge av en operasjon eller behandling. Du må være henvist av en legespesialist i spesialisthelsetjenesten, og rehabiliteringen må være medisinsk nødvendig for å bedre din funksjonsevne.