Sykefraværet reduseres med helseforsikring

Mindre sykefravær med helseforsikring
De fleste bedrifter har forsikret seg mot innbrudd, men ikke alle husker å forsikre de ansatte. Konsekvensene kan bli like store hvis nøkkelpersoner blir lenge borte fra jobben. Med helseforsikring betalt av bedriften kan syke ansatte komme raskere tilbake i jobb.​​​​​

Slik unngår du unødig høyt sykefravær

Vi merker at helseforsikring betalt av jobben er et populært gode. Det er en fleksibel løsning som sikrer den ansatte behandling innen 14 virkedager. Ved å få diagnose og behandling så raskt, kommer den ansatte raskere tilbake på jobb og sykemeldingstiden reduseres.

– I mange bedrifter er det ikke maskiner, biler og utstyr som er det viktigste, det er hodene. Derfor er det viktig å tilby gode helseordninger til sin aller viktigste ressurs – menneskene, sier produktsjef Benjamin Raugland i If.

Sosiale goder som er helserelatert blir stadig viktigere. Helsegoder kan være betalt trening, at arbeidsgiver legger til rette for trening i arbeidstiden, tilbud om bedriftshelsetjeneste og det kan være forsikringer betalt av arbeidsgiver.

– Det er helt opplagt at for eksempel helseforsikring blir et mer etterspurt gode blant de ansatte, sier Raugland.

Populært frynsegode

Å ha gode forsikringer gjennom jobben kan være et godt alternativ til å forhandle fram et lite lønnstillegg.

Også for selvstendige næringsdrivende kan det være lurt å ha en helseforsikring. De er helt avhengige av sin egen arbeidsinnsats. For dem kan det også være en fordel å kunne bestemme selv når det passer best å la seg operere. Om det ikke er noe som haster, så velger mange å bli behandlet i lavsesong.

Lønnsom helseforsikring

- Det gir fordeler for både arbeidstaker og arbeidsgiver å ha en helseforsikring. Den ansatte slipper påkjenningen med å gå og vente på behandling. Og for bedriften er det en klar gevinst at den ansatte kommer raskere til behandling og raskere tilbake på jobb, sier Raugland.

Slike goder kan gi bedriften et konkurransefortrinn, særlig i rekrutteringssammenheng. Det kan også gjøre at gode medarbeidere blir lenger i jobben sin.

– Arbeidsmarkedet i Norge er litt spesielt. Vi har et presset arbeidsmarked, og særlig i kunnskapsbedrifter er det kamp om de beste hodene. Vår oppfatning er at det blir viktigere og viktigere for rekrutteringen å tilby helserelaterte goder, fortsetter Raugland.

«Hånd i hånd»

Forsikringer og pensjon går litt «hånd i hånd», mener produktsjefen. Han oppfordrer ansatte til å tenke på begge deler. Det kan være lurt å ta opp hvis du bytter jobb, men også ved lønnsforhandlinger. Tidligere var det de eldre ansatte som var mest opptatt av forsikring og pensjon. Nå ser vi at også yngre folk blir mer og mer bevisst egne forsikringer og ordninger, og mer opptatt av å ha dette enn de var tidligere, sier Raugland.

Be om tilbud på helseforsikring